4 inzichten voor bestuurders (ASK)

Uit een rondgang onder bestuurders blijkt dat er bij het besturen van een vereniging meer komt kijken dan alleen het beheersen van een kunstje. Bestuurders zijn dienstbaar aan leden en vrijwilligers, dus het betreft vooral mensenwerk. Vanuit de bestuurderspositie kan veel invloed uitgeoefend worden, maar als dit niet met de juiste tone of voice gedaan wordt, dan werkt het mogelijk averechts. Besturen gaat om het verbinden van mensen, het schakelen tussen personen met diverse achtergronden, vaardigheden, opvattingen en eigenschappen. Als bestuurders zich bewust zijn van de samenhang van de 4 inzichten, hebben ze de mogelijkheid om hun tijd efficiënter in te zetten en daarmee te zorgen voor een betere en sterkere vereniging.

Door als bestuurders constructief samen te werken met sleutelfiguren op de vereniging, kunnen leden en vrijwilligers voor langere tijd aan de club worden gebonden.

De 4 inzichten zijn:
•Samen doen
•Meenemen
•Eigenaarschap
•Support

De inzichten worden toegelicht in een animatiefilm en zijn gebundeld in een praktisch boekje. Aan de hand van de 4 inzichten worden bestuurders geholpen de juiste focus te houden en inzicht te krijgen in zichzelf en andere bestuurders.

Deskundige trainers van de Academie voor Sportkader verzorgen de workshops. Zij hebben ervaring met de uitdagingen waar bestuurders van jouw vereniging voor staan. Voor deze workshop zijn minimaal 2 bestuurders per vereniging uitgenodigd. Het maximaal aantal verenigingen per workshop is 5 zodat er volop interactie mogelijk is.

Kosten:
Deelname aan deze cursus bedraagt €50,-.

Datum:

06/06/2019 - 06/06/2019

Tijdsstip:
19.00 -22.00
Plaats:
Leeuwarden
Locatie:
Sportcomplex Kalverdijkje
Kosten:
€ 50,-
Aanmelden
Dit bericht delen via Bericht delen via