Aanvragen stimuleringsbijdrage sportverenigingen

  1. Home >
  2. Stimuleringsbijdrage sportverenigingen – vol

Door Corona blijven veel Friezen thuis deze zomer. De provincie Fryslân vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren (leden en niet-leden) van sportverenigingen deze zomer in beweging (kunnen) blijven. Daarom stelt de provincie Fryslân een stimuleringsbijdrage beschikbaar voor Friese sportverenigingen.

Wat houdt de stimuleringsbijdrage in?
Friese sportverenigingen die deze zomer extra sport- en beweegactiviteiten organiseren voor kinderen en jongeren (leden en niet-leden) kunnen in aanmerking komen voor een stimuleringsbijdrage van € 500,-.

Hoe kom je voor een stimuleringsbijdrage in aanmerking?
– De stimuleringsbijdrage is beschikbaar voor sportverenigingen.
– Het gaat om het organiseren van extra sport- en beweegactiviteiten. Reguliere activiteiten komen dus niet in aanmerking voor de stimuleringsbijdrage.
– Deze extra sport- en beweegactiviteiten moeten plaats vinden op of na 1 juli en vóór 1 september 2020.
– Deze extra sport- en beweegactiviteiten dienen beschikbaar te zijn voor leden en niet- leden en bezoekers van de provincie Fryslân.
– Voor het indienen van een aanvraag dient een aanvraagformulier te worden ingevuld. Deze is door Sport Fryslân beschikbaar gesteld.

Voorwaarden
Voor de algemene voorwaarden klik hier.
Sport Fryslân voert de financiële afhandeling in opdracht van Provincie Fryslân uit.

Aanvragen niet meer mogelijk

Met groot enthousiasme is de stimuleringsbijdrage aangevraagd door Friese sportverenigingen. Hierdoor is het helaas niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Sport Fryslân via hulpvoorclubs@sportfryslan.nl.