Info omtrent corona

Verantwoordelijkheid

Sportverenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor het inwinnen van de (laatste) informatie en het opvolgen van landelijke, provinciale en/of lokale adviezen en richtlijnen. Ook als het om wedstrijden en andere gerelateerde activiteiten gaat. Houd de informatievoorziening van je eigen Bond goed in de gaten voor updates (over afwikkeling). Een paar voorbeelden: KNVB, KNLTB, KNKV, NeVoBo, KNGU, KNHB, NJBB, KNKB, FLB, NTFU, KNZB.


Updates

Lees de laatste updates over de richtlijnen in onze nieuwsbrieven. De inhoud is gebaseerd op informatie van verschillende organisaties/instanties, zoals de Rijksoverheid, het RIVM, het ministerie van VWS, NOC*NSF en VSG. Aan de inhoud van deze nieuwsbrieven zijn geen rechten te ontlenen.


Vind antwoord op jouw vragen


Iemand bij de vereniging besmet met Covid-19?

Blijkt iemand binnen de sportverenigingen besmet met Covid-19? Dan doet de GGD bron- en contactonderzoek om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De GGD geeft vervolgens aan betrokkenen advies of verhoogde waakzaamheid, testen bij klachten en maatregelen zoals quarantaine noodzakelijk zijn.

Campagne 'Leve de Vereniging!'

Campagne 'Leve de Vereniging!'

Op maandagavond 29 maart organiseerden Keunstwurk, Sport Fryslân en Doarpswurk het online café over de toekomst van verenigingen in Fryslân. Terugkijken? Klik hier. Dit online café vormt de start van de campagne “Leve de Vereniging”.

Om Friese verenigingen te helpen om toekomstbestendig te worden, starten we de campagne “Leve de vereniging!”.  Deze campagne bestaat uit zes webinars. Webinars waar je als vereniging echt iets aan hebt. De onderwerpen spelen in op de uitdagingen die er zijn. Maar voor elke uitdaging is een oplossing.

Overzicht webinars >

Rechtstreeks contact met NOC*NSF

De supportdesk van NOC*NSF is bereikbaar per mail sportsupport@nocnsf.nl en whatsapp: 06 82 48 87 68.

Vragen of ideeën?

Neem contact op met Allard Donker.

Allard Donker, Projectleider
06 53 48 08 99 06 53 48 08 99 / allard@sportfryslan.nl

Contact

Contact helpdesk voor sportverenigingen