Afname energiescans bij sportverenigingen gestart

Sport Fryslân, zes samenwerkende gemeenten in Noordoost Fryslân, de provincie Fryslân en SportStroom zijn in oktober gestart met het pilotproject om sportaccommodaties te verduurzamen. Inmiddels hebben 25 sportverenigingen uit Noordoost Fryslân zich aangemeld voor een energiescan; de eerste stap om te verduurzamen. De eerste scans zijn afgelopen week uitgevoerd. 

Op 14 oktober en 26 oktober zijn sportverenigingen in Noordoost Fryslân geïnformeerd over de mogelijkheden van het verduurzamen van hun sportaccommodatie. Na de informatiebijeenkomsten konden verenigingen zich aanmelden voor deelname aan het project. Inmiddels hebben 25 sportverenigingen zich aangemeld voor deelname.

Het project start met inzicht krijgen in het energieverbruik en de status van de sportaccommodatie via een uitgebreide energiescan. Op 10 en 11 november hebben de eerste energiescans op locatie plaatsgevonden. De uitkomsten aangevuld met besparingstips worden binnenkort aan verenigingen teruggekoppeld. Vervolgens kunnen plannen worden gemaakt voor het de uitvoering van technische maatregelen.

Bij de uitvoering van technische maatregelen wordt gebruik gemaakt van zelfredzaamheid van de vereniging en het lokale netwerk. Installateurs, de sponsoren van de club, worden betrokken bij de uitvoering van energiebesparende maatregelen zoals installatie en onderhoud. De vrijwilligers van de vereniging worden waar mogelijk ingezet om uitvoerende werkzaamheden te verrichten. De samenwerkende organisaties ondersteunen bij het creëren van draagvlak binnen de vereniging.

Nieuwe subsidie voor verduurzaming sportaccommodaties
In Fryslân zijn 450 sportverenigingen verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van hun eigen accommodatie. Vanaf 1 januari 2016 kunnen de extra kosten voor energieverbruik flink oplopen, gemiddeld € 1.200,- per vereniging. Dit komt doordat de zogenoemde Ecotaks vervalt. Via een nieuwe regeling die op 4 januari is opengesteld  worden investeringen in energiebesparing en opwekking voor sportverenigingen met 30% gesubsidieerd. Om verenigingen direct te laten profiteren van deze regeling en de extra energiekosten op te vangen, zijn de samenwerkende partijen deze pilot gestart.

Dit bericht delen via Bericht delen via