Basisscholen doen mee aan het project 'Meet & Greet met de Fryske Parasporthelden'

Basisscholen CBS De Adelaar uit Wolvega en CBS de Paedwizer uit Beetsterzwaag hebben maandag 18 juni meegedaan aan het project ‘Meet & Greet met de Fryske Parasporthelden’ van Sport Fryslân. Nederlands Paralympisch CP-voetballer (doelman) Stefan Boersma vertelde in de klas hoe het is om te sporten met een handicap. Daarna ervoeren de leerlingen zelf hoe dit is.

Stefan vond het geweldig om zijn verhaal te vertellen aan de enthousiaste basisschoolkinderen. Ze waren erg onder de indruk van Stefan, dat hij ondanks zijn beperking zich niet laat tegenhouden en het maximale uit zijn sport haalt. De kinderen waren super enthousiast en ook werden er veel vragen gesteld, zoals: ‘Hoe ga je om met je beperking?’ en: ‘Wat is het leukste aan keepen?’. Op de vraag: ‘Wat heb je ervoor nodig om de top te kunnen halen?’, gaf Stefan als antwoord: ‘Motivatie, doorzettingsvermogen, talent, passie, veel steun van familie en vrienden en een klein beetje geluk!’.

Stefan Boersma
Stefan is een Nederlands Paralympisch CP-voetballer (doelman). Na zijn geboorte heeft hij een hersenbeschadiging opgelopen door een epileptische aanval. Hierdoor heeft hij een lichte motorische beperking en lichte coördinatieproblemen.

Ook meedoen met jouw school? Dat kan!

Om te laten zien dat een handicap geen hindernis hoeft te zijn om te sporten, heeft Sport Fryslân 15 Fryske Parasporthelden. Topsporters die iedere dag het beste uit zichzelf halen met hun sport. Die hun grenzen verleggen en zich door niets of niemand laten tegenhouden. Rolmodellen voor jouw leerlingen. Vandaar dat ze graag langskomen bij jou in de klas!

Doel van de Meet & Greets is een positieve beeldvorming te creëren van mensen met een handicap. Jouw leerlingen ontdekken dat mensen met een handicap veel meer kunnen dan ze vaak denken. En uiteraard staat samen sportplezier ervaren voorop.

Het project ‘Meet & Greet met de Fryske Parasporthelden’ wordt georganiseerd door Sport Fryslân en wordt mogelijk gemaakt door NSGK en FB Oranjewoud.

Klik hier voor alle informatie.