Begeleidingstraject verduurzaming

Kosteloze ondersteuning voor sportverenigingen

Professionele ondersteuning voor jullie vereniging

Dankzij een landelijke ondersteuningsregeling voor sportverenigingen kan jullie vereniging kosteloos gebruikmaken van professionele ondersteuning bij het verduurzamen van je eigen sportaccommodatie. Wanneer jullie vereniging gebruikmaakt van dit begeleidingstraject, doorloop je samen met de professionele ondersteuning 6 stappen.

Stap 1 | Inzicht
Je brengt samen in kaart waar op jullie sportaccommodatie energiebesparing en CO2-reductie gerealiseerd kan worden.

Stap 2 | Plan
Je zet samen op een rij welke investeringen zinvol zijn en welke volgorde van investeringen wenselijk is. Dit resulteert in een concreet plan van aanpak waarin de inbreng en wensen van jullie vereniging zijn meegenomen.

Stap 3 | Offertetraject
Jullie vereniging vraagt offertes op voor de mogelijk verduurzamende maatregelen en ontvangt daarbij eventueel tips en tricks vanuit de professionele ondersteuning.

Stap 4 | Financiering
Je werkt samen de business case uit en stelt vast hoe de verduurzaming gefinancierd gaat worden. Hierbij kan jullie vereniging eventueel advies aanvragen over de aanvraag van de BOSA.

Stap 5 | Realisatie
Je realiseert samen de verduurzamende maatregelen.

Stap 6 | Resultaat
Je monitort samen de verduurzaming die bij jullie vereniging is doorgevoerd.

Begeleidingstraject aanvragen

Vul onderstaand formulier om de kosteloze begeleiding bij het verduurzamingstraject aan te vragen. Sport Fryslân neemt zo snel mogelijk contact met jullie vereniging op.

Aanvragen begeleidingstraject verduurzaming

  • De volgende persoonsgegevens hebben we nodig om jouw aanvraag te registreren, met je te communiceren over het begeleidingstraject en door te sturen naar de betrokken partijen: verenigingsnaam, gemeente, contactpersoon, e-mailadres en telefoonnummer. Geef jij toestemming om deze gegevens te verwerken, op te slaan en te verspreiden?