De beste ideeën van Sport Fryslân

Nieuwe ideeën, kansen en initiatieven om meer mensen te laten sporten en bewegen… Dat horen we als Sport Fryslân graag! Bovendien zetten we onze schouders eronder om deze ideeën, kansen en initiatieven, daadwerkelijk uit te voeren. Dit doen we, de collega’s van Sport Fryslân, in ons Sportlab. Hier verzamelen we de ideeën en bloeien concepten uit tot een prachtig nieuwe dienst of product waardoor er meer mensen kunnen sporten en bewegen!

De beste ideeën van Sport Fryslân

Vanuit de ingestuurde ideeën zijn de beste ideeën van Sport Fryslân gekozen. De mogelijke kanshebbers hebben hun ideeën gepitcht en… tromgeroffel……Dit zijn ze!
– Luca Spin met het Fries Kampioenschap Tikkertje)
– Yanna De Vries met Sportsprekkers
– Wiebren Dijkstra met Beweeggame(s)

Luca, Yanna en Wiebren lichten hun ideeen toe in deze video.

Alvast benieuwd naar het Fries Kampioenschap Tikkertje? Bekijk het mooie artikel geschreven door de Leeuwarder Courant.