Buitenspelen voor alle Friese kinderen

Geen enkel kind verdient het om sociaal buitengesloten te worden; ieder kind wil graag onderdeel uitmaken van een groep – spelende – kinderen. Lekker met zijn allen buitenspelen in de buurt: het is enorm belangrijk voor de eigenwaarde én ontwikkeling van het kind. Helaas is dit niet voor alle kinderen de gewoonste zaak van de wereld. De voedselbanken in Fryslân hebben samen met Sport Fryslân de handen ineen geslagen om buitenspeelpakketten bij de minder bedeelde Friese kinderen met een sociale achterstand te krijgen. Vanaf eind september 2018 willen beide organisaties meer dan 700 kinderen met de buitenspeelpakketten bereiken via de voedselbanken.

Buitenspeelpakket: een uniek project in Nederland
Sport Fryslân stelt geschikte speelmaterialen beschikbaar aan jonge kinderen uit gezinnen die het niet makkelijk hebben en gebruik maken van de voedselbank. “Geschikt wil zeggen dat de materialen uitdagend zijn voor het stimuleren van hun motorische ontwikkeling. Daarbij moeten de materialen uitnodigend zijn om mee te spelen,” zegt projectleider Allard Donker van Sport Fryslân. Het is een uniek project in Nederland, mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en speelgoedgroothandel van der Meulen uit Sneek.

Om specifiek het buitenspelen te stimuleren, heeft de stichting gekozen voor een ‘buurtspel’. Want wanneer kinderen samen buitenspelen in de buurt, zijn ze met zijn allen in beweging, doet iedereen mee en beleven ze een hele hoop plezier. Iedere maand ontvangen de gezinnen een nieuw uitdagend spel om zo actief gestimuleerd te worden samen met de andere kinderen in de buurt buiten te spelen. Zo komen ze niet alleen in beweging, maar komen ook in contact met andere kinderen. Het pakket is voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 14 jaar en zal bestaan uit twaalf speelattributen en een bijbehorende spel- en speelkaart met uitleg over het materiaal.

Samenwerking
Voor het uitwerken van dit concept heeft Sport Fryslân de samenwerking gezocht met de zeventien Friese voedselbanken. Zij worden voor dit project vertegenwoordigd door de Stichting Samenwerkende Voedselbanken Fryslân (SSVF) en werken samen op het gebied van voedselverwerving, transport, screening, opleiding en kennisoverdracht. Sport Fryslân koppelt zo haar visie en kennis op het gebied van bewegen aan de expertise van de voedselbanken. Beide stichtingen zijn voor hun functioneren afhankelijk van financiering van derden. De aanvraag voor subsidiëring vanuit de Rijksoverheid maakt dit project mogelijk.

Gezinnen een stap vooruit helpen
Nysius van Rijn, voorzitter van de SSVF: “De voedselbanken vormen eerst het selectiecriterium voor welke groep kinderen het speelmateriaal bestemd is. In gezinnen waar geen geld is voor levensmiddelen, is het aanschaffen van speelgoed immers ook niet mogelijk.” Naast hulp bij de uitwerking, fungeert het distributiecentrum van de voedselbanken als distributeur naar de voedselbanken die vervolgens de speelmaterialen onder deze kinderen verspreiden. Het plan is om de buitenspeelpakketten gelijktijdig met de voedselpakketten uit te delen. De verspreiding is verdeeld over een jaar: één keer per maand ontvangt het gezin met kinderen een speelattribuut.

Over Sport Fryslân
Sporten en bewegen moet een gewoonte worden. Daar werkt Sport Fryslân samen aan met de provincie, gemeenten, verenigingen, commerciële en maatschappelijke partners, vrijwilligers en de inwoners van Fryslân. Elke dag weer bedenken ze samen hoe zij Friezen in beweging krijgen, in het bijzonder de 200.000 Friezen die onvoldoende bewegen. Want Sport Fryslân vindt dat iedereen het recht heeft om te kunnen sporten of bewegen, om het plezier en de gezondheidsvoordelen te ervaren die daarbij horen.

Direct contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anne Jochum de Vries van Sport Fryslân: