Ideeën en spelletjes met een frisbee en scoops

Ga je weer mee om lekker buiten te spelen? Met de frisbee en je nieuwe scoops kun je heel leuke spelletjes doen. Kijk hier maar. Doe je mee?

Het overgooi frisbee spel (6-14 jaar) 

Gebruik hiervoor de blokken van het Kubb-spel. Zet de blokken in een lange rij met steeds een afstand van ongeveer twee meter ertussen. In tweetallen ga elk bij een blok staan (eerst dicht bij elkaar) en gooi je de frisbee naar elkaar over. Lukt het om samen de frisbee te gooien en te vangen? Dan mogen jullie een stap naar achter maken richting het volgende blok. 

Variaties:

 • Grotere of kleinere afstanden tussen de blokken 
 • Probeer de frisbee op verschillende manieren naar elkaar te gooien (forehand/backhand/met draai effect) 
 • De ontvanger staat met zijn rug naar de gooier en pas wanneer de gooier ‘’ Ja’’ zegt, draait de vanger zich om en probeert de frisbee te vangen. 
 • Ga op een afstandje van de blokken staan en in plaats van naar elkaar overgooien, probeer je om de beurt met de frisbee één van de blokken om te gooien. 

 Ultimate frisbee (8-14 jaar) 

Je maakt twee teams en van elk team gaat iemand in het achtervak staan (achter de tegenpartij). Door de frisbee over te spelen probeer je de speler in het achtervak te bereiken. Dan heb je een punt gescoord.

Spelregels:

 • Je mag niet lopen als je de frisbee in je handen hebt, je mag elkaar niet aanraken, je mag in het hele veld komen.  
 • Is de frisbee buiten de lijnen? Dan is de frisbee voor het andere team (bij de zijlijn weer starten).  
 • Is de frisbee op de grond gevallen? Dan is de frisbee voor het team dat NIET als laatste de frisbee heeft aangeraakt (op de plek waar de frisbee op de grond viel).  
 • Is er een overtreding van een spelregel? Dan krijgt het andere team een vrije worp (op de plek van de overtreding).  
 • Hoe kun je scoren? Als de speler in het achtervak de frisbee vangt. Scoren mag pas als je over de middellijn bent. De lijnen kun je aangeven met de blokken en de werpstokken van het Kubb-spel.  

Frisbee in een cirkel (6-10 jaar) 

Ga in een kring staan en probeer met elkaar de frisbee de hele cirkel rond te spelen. Iedereen moet aan de beurt komen. Wanneer de frisbee de hele cirkel rond is geweest zonder op de grond te vallen, hebben jullie een punt gescoord. Heeft de frisbee de grond geraakt? Dan begin je overnieuw met tellen. 

Variaties: 

 • Na het spelen van de frisbee: op de plek van de persoon gaan staan die jij aangegooid hebt (achter je frisbee aan rennen.) 
 • Na het spelen van de frisbee: op een andere willekeurige plek gaan staan. Hoeft niet in de cirkel te zijn. Op je nieuwe plek blijf je gewoon meedoen aan het spel. 
 • Na het spelen van de frisbee: een gekke move verzinnen die je blijft doen totdat de frisbee weer naar jou wordt gegooid. Daarna verzin je een andere gekke move.  

Keeperspel met scoops (8-14 jaar) 

Gebruik één van de doeltjes die je vorige keer gekregen hebt bij je voetbal. Als je wilt duiken zoals een echte keeper, zet het doeltje dan op een zachte ondergrond (gras of zand). Je kunt het spel ook op straat spelen. Gebruik als keeper dan je voeten om de bal tegen te houden.  

Speluitleg
Met de scoop probeert de gooier de bal in het doeltje te krijgen. Dit kan door de bal te rollen of te gooien. Uiteraard mag de keeper de bal tegenhouden. Gebruik de blokken van het Kubb-spel om vanuit verschillende hoeken en van verschillende afstanden met de bal te scoren. Zodra je drie keer hebt gescoord, wisselen de keeper en de gooier.  

Bekijk de leskaart