Buurtsportcoaches geslaagd voor cursus gehandicaptensport

Friese gemeenten en Sport Fryslân willen dat meer mensen met een handicap gaan sporten en bewegen. Onder leiding van het Cios Heerenveen/Leeuwarden zijn acht buurtsportcoaches deze week geslaagd voor de cursus ‘aangepast sporten’. Deze buurtsportcoaches gaan in de gemeenten mensen met een handicap helpen om de sport te vinden die zij leuk vinden.

Het gaat om inwoners met een lichamelijke, verstandelijke, visuele, auditieve of chronische aandoening. De buurtsportcoaches zijn er ook om de sportverenigingen te ondersteunen om het aangepast sportaanbod in Friesland uit te breiden.
10% van de mensen met een lichamelijke handicap vindt de sportvereniging en is daarvan lid. Dat percentage blijft achter bij valide sporter waar 27% lid. Met o.a. behulp van lokale buurtsportcoaches met kennis over aangepast sporten streven we naar een hoger percentage in de hele provincie. Inmiddels zijn de buurtsportcoaches van de gemeente Weststellingwerf, Opsterland, De Fryske Marren, Súdwest-Fryslân en Menameradiel geslaagd voor de cursus. In het najaar start de tweede cursus. Daarvoor hebben zich drie nieuwe gemeenten aangemeld.

Dit bericht delen via Bericht delen via