Cursus Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 wordt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. In deze nieuwe privacywet staat dat bedrijven, overheden maar ook vrijwilligersorganisaties precies moeten bijhouden welke gegevens ze verzamelen, waarom en hoe lang. Ook de verenigingen in Friesland moeten de komende maanden inspanningen verrichten om klaar te zijn voor deze wet.

De AVG heeft een tweeledig doel: bewustwording van de risico’s die onzorgvuldig omgaan met persoonsgegevens met zich meebrengt en maatregelen vragen van alle instanties die persoonsgegevens opslaan of verwerken. De wet zal worden gehandhaafd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Enerzijds zullen zij controles uitvoeren, maar anderzijds ook maatregelen nemen als er een data-lek heeft plaatsgevonden terwijl de betrokken organisatie buiten de vastgelegde procedures heeft gehandeld. Er is bestuurdersaansprakelijkheid en de boetes zijn fors.

Sport Fryslân vindt het belangrijk dat persoonsgegevens bij sportverenigingen in goede handen zijn en organiseert daarom een cursus om de verenigingen ‘AVG-proof’ te maken. We maken daarbij gebruik van een door de Stichting AVG Verenigingen ontwikkelde online tool en laten u door een expert begeleiden.

Omschrijving: Tijdens deze korte, praktische en resultaatgerichte cursus van 2 avonden, wordt er de eerste avond met name ingegaan op de noodzaak en theorie van de wetgeving. De tweede avond worden de puntjes op de ‘i’ gezet m.b.t. de uitvoering van de benodigde acties.

Resultaat: Na de twee avonden zijn alle deelnemende verenigingen ‘AVG-proof’ en ontvangen zij, als zij hun huiswerk hebben gedaan, een verklaring waarmee zij aangeven welke acties zij hebben gedaan om aan deze inspanningswet te voldoen.

Data en locaties:
De tweedelige cursus vindt plaats op 27 juni en 18 juli in Drachten (Sportcentrum Drachten,  Leerweg 3). 

Voor: 
Bestuurders van (sport)verenigingen

Kosten en aanmelden: De kosten voor de cursus bedragen € 115,-. Aanmelden kan door het invullen van onderstaand formulier of via de Vrijwilligers Academie Fryslan (€ 100 korting bij inzet voucher).

Aanmelden cursus AVG - 27 juni

Meld je aan voor de cursus AVG!
  • De volgende persoonsgegevens hebben we nodig om jouw deelname aan de cursus ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ op te slaan, met je te communiceren over de cursus, door te sturen naar de cursusleider(s): naam, verenigingsnaam, straat en huisnummer, postcode en woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer. Geef jij toestemming om deze gegevens te verwerken, op te slaan en te verspreiden?

 

 

Plaats:
Drachten

Kosten:
€ 115,-

Cursusdata en locaties:
Drachten - 27 juni

Beschikbaarheid:
Drachten - 27 juni

Aantal lessen:
2

Organisator:

Aanmelden
Dit bericht delen via Bericht delen via