Cursus Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 wordt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. In deze nieuwe privacywet staat dat bedrijven, overheden maar ook vrijwilligersorganisaties precies moeten bijhouden welke gegevens ze verzamelen, waarom en hoe lang. Ook de verenigingen in Friesland moeten de komende maanden inspanningen verrichten om klaar te zijn voor deze wet.

De AVG heeft een tweeledig doel: bewustwording van de risico’s die onzorgvuldig omgaan met persoonsgegevens met zich meebrengt en maatregelen vragen van alle instanties die persoonsgegevens opslaan of verwerken. De wet zal worden gehandhaafd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Enerzijds zullen zij controles uitvoeren, maar anderzijds ook maatregelen nemen als er een data-lek heeft plaatsgevonden terwijl de betrokken organisatie buiten de vastgelegde procedures heeft gehandeld. Er is bestuurdersaansprakelijkheid en de boetes zijn fors.

Sport Fryslân vindt het belangrijk dat persoonsgegevens bij sportverenigingen in goede handen zijn en organiseert daarom een cursus om de verenigingen ‘AVG-proof’ te maken. We maken daarbij gebruik van een door de Stichting AVG Verenigingen ontwikkelde online tool en laten u door een expert begeleiden.

Omschrijving: Tijdens deze korte, praktische en resultaatgerichte cursus van 2 avonden, wordt er de eerste avond met name ingegaan op de noodzaak en theorie van de wetgeving. De tweede avond worden de puntjes op de ‘i’ gezet m.b.t. de uitvoering van de benodigde acties.

Resultaat: Na de 2 avonden zijn alle deelnemende verenigingen ‘AVG-proof’ en ontvangen zij, als zij hun huiswerk hebben gedaan, een verklaring waarmee zij aangeven welke acties zij hebben gedaan om aan deze inspanningswet te voldoen.

Data en locaties:
Heerenveen: dinsdag 20 maart en woensdag 30 mei
Leeuwarden: dinsdag 29 mei en dinsdag 26 juni

Voor: 
Bestuurders van (sport)verenigingen

Kosten en aanmelden: De cursuskosten bedragen € 115,-. Meld u zich aan via de Vrijwilligers Academie Fryslân, dan ontvangt u €100,- korting (inzet voucher).
Heeft u de voucher van de Vrijwilligers Academie al ingezet, dan kunt u als u lid bent van Sportwerkgever Fryslân een korting ontvangen van 50% op de cursuskosten. U kunt zich dan via dit formulier aanmelden. 

Aanmelden cursus AVG

Denk jij erover om gezondere producten aan te bieden in je sportkantine? Of ben je net gestart met het aanbieden van een gezond aanbod, maar kun je nog wel wat tips gebruiken? Meld je dan aan voor de bijeenkomst ‘Scoren met een gezonde(re) sportkantine’ op woensdagavond 15 november.
    Voor welke cursus meldt u zich aan?

 

Plaats:
Heerenveen en Leeuwarden

Kosten:
€115,- (met voucher VAF €100,- korting. Lid van Sportwerkgever Fryslan? Dan ontvangt u 50% korting)

Cursusdata en locaties:
20 maart (Heerenveen) en 29 mei (Leeuwarden)

Beschikbaarheid:
20 maart en 29 mei

Aantal lessen:
2

Tijdsduur:
19:30 - 21:30 uur

Organisator:

Aanmelden
Dit bericht delen via Bericht delen via