Cursus: Coach de coach (scholing tot trainersbegeleider)

Iedereen heeft baat bij een goede coach, óók de trainer of coach zelf. Iemand die feedback geeft op pedagogische vaardigheden en als klankbord kan fungeren, tilt coaches én daarmee de vereniging naar een hoger plan.

Deze scholing is geschikt voor ervaren trainers én voor vrijwilligers met pedagogische vaardigheden en ervaring die coaches bij willen staan. Als Coach de coach vrijwilliger ga je sportcoaches binnen jouw vereniging voor langere tijd ondersteunen. Daardoor werk je mee aan een structureel sportief, veilig en stimulerend sportklimaat binnen de vereniging. Zo kan een coach bijvoorbeeld om feedback vragen bij een training die altijd rommelig verloopt. De Coach de coach observeert vanaf de zijlijn en ziet zo andere dingen dan de coach zelf, die volop in de dynamiek betrokken is en zijn of haar handen vol heeft aan het team.

Hikmet Weeling, docent Coach de coach: “Je kunt bijvoorbeeld voorleggen: ‘Dit zie ik, zie jij dat ook? Waarom gebeurt dit, denk je?’ Best moeilijk, zoals de meeste deelnemers tijdens de scholing ontdekken. Onze hersenen zijn geprogrammeerd om meteen een oplossing, oorzaak of oordeel aan een observering te verbinden. Dat moet je hiervoor loslaten.”

Tijdens de scholing leer je de trainer te laten reflecteren op zijn gedrag en manier van coachen. Welk effect heeft dit op de sporters? Je leert gedrag te observeren (verbale en non-verbale uitingen) en analyseren en je analyse te vertalen in concrete tips: wat gaat er goed, wat kan beter? Verder leer je observaties op een goede manier met de trainer te bespreken.

Door ontwikkeling en begeleiding van trainers in de praktijk kun je doelgericht werken aan een groep trainers en coaches die daadwerkelijk in staat is het gewenste positieve sportklimaat te creëren en invulling te geven aan de pedagogische rol.

Workshop 1

Tijdens de eerste workshop gaan we uitvoerig in op de trainer als begeleider van jeugdspelers. Welke houding en vaardigheden zijn voor een jeugdtrainer gewenst? Welke rol speelt de trainerscoach bij het ontwikkelen van jeugdtrainers? Hoe observeer je gedrag van trainers/coaches en hoe geef je constructieve feedback?

Op een interactieve manier ga je aan de slag met het oefenen van vaardigheden voor jouw rol van trainerscoach.

Praktijkdeel

Een trajectbegeleider coacht de trainerscoaches bij het observeren en feedback geven van trainers. Wat gaat er goed? Wat kan er beter? Deze coaching vindt plaats in de eigen praktijk: tijdens een training of wedstrijd.

Workshop 2

Op basis van de ervaringen in tussenliggende periode worden de succesmomenten met elkaar gedeeld en lastige situatie besproken. Tot slot wordt de opleiding van trainerscoaches geëvalueerd.

Duur

De scholing bestaat uit drie dagdelen.

Na deze scholing

  • …kun je het gedrag van de trainer tijdens een training of wedstrijd observeren en analyseren;
  • …kun je je observaties benoemen in een feedbackgesprek en daarbij praktische tips aanreiken;
  • …kun je bewustwording creëren bij de trainer over hoe hij/zij overkomt op de sporters en hoe het contact voor, tijdens en na de training of wedstrijd is;
  • …kun je de trainers en coaches stimuleren tot verdere ontwikkeling.

Na afloop van de scholing ontvang je een bewijs van deelname. Informeer bij je bond of deze bijscholing mogelijk licentiepunten oplevert.

Data:

22/10/2018

26/11/2018

Tijdsstip:
19.00 - 22:00 uur
Plaats:
Sportstad Heerenveen
Locatie:
Sportstad Heerenveen
Docent:
VSK
Kosten:
€ 5000,-
Aanmelden
Dit bericht delen via Bericht delen via