Cursus Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA)

Barvrijwilligers doen belangrijk werk. Zij zorgen ervoor dat clubleden gezellig samen van een hapje en een drankje kunnen genieten. Maar dat brengt ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. De Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) biedt barmedewerkers de kennis om op een goede manier met die verantwoordelijkheid om te gaan.

Alcoholgebruik door jongeren onder de achttien jaar, alcoholmisbruik, rijden onder invloed: we willen dat hoe dan ook voorkomen. Bovendien schrijft de Drank- en Horecawet voor dat verenigingen die alcohol schenken en daarvoor een vergunning hebben, over gekwalificeerd barpersoneel moeten beschikken.

De IVA instructie is verplicht voor barvrijwilligers en verstrekt informatie over: de Drank- & Horecawet, alcohol en alcoholgebruik, verantwoord schenken en de Bob-campagne.

Het resultaat: adequaat omgaan met probleemgedrag van gasten, kennis van gesprekstechniek ‘NEE verkopen’ en kennis van alcohol. De cursus wordt afgesloten met een certificaat.

Kosten:
€ 20,- per persoon

Cursusdata en locaties:
Cursus 1 – Drachten: 9 november 2017

Aantal beschikbare plaatsen:
Minimaal 10 en maximaal 20 personen

Beschikbaarheid:
9 november 2017

Docent:
Johan de Boer – Sociale Hygiëne Noord Nederland/Sport Fryslân

Tijdsduur:
Van 19.30 tot 22.00 uur

Organisator:

Aanmelden
Dit bericht delen via Bericht delen via