Vanaf 17 mei | Cursus Sociale Hygiëne

Sport Fryslân en Doarpswurk organiseren jaarlijks gezamenlijk een cursus Sociale Hygiëne voor sportverenigingen en dorpshuizen. Voor 2022 is deze cursus gepland voor 17 en 31 mei, met een examenavond op 14 juni. De cursus is in Heerenveen. 

Over de Drank- en Horecawet
De Drank- en Horecawet heeft in de eerste plaats als doel om verantwoord alcoholgebruik te stimuleren en bevat regels die erop gericht zijn om overmatig alcoholgebruik tegen te gaan. Sinds 1 juli 2021 is de nieuwe Alcoholwet in werking, als vervanger van de Drank- en Horecawet.

Dorpshuizen en sportkantines waar alcohol wordt geschonken, zijn volgens deze wet verplicht om een drank- en horecavergunning te hebben. Een vergunning kun je aanvragen bij de gemeente. Om voor een vergunning in aanmerking te komen moet het dorpshuis / de sportvereniging aan een aantal voorwaarden voldoen.

  • Leidinggevenden moeten minimaal 21 jaar zijn
  • Ze moeten voldoen aan de eisen van zedelijk gedrag
  • Ze moeten beschikken over de Verklaring Sociale Hygiëne.

Op de vergunning moeten de namen van (minimaal) twee leidinggevenden staan. De leidinggevenden moeten (naast het bestuur) erop toezien wat er in het dorpshuis (kantine) gebeurt en moeten ervoor zorgen dat de wettelijke regels worden nageleefd, zij hebben dus een belangrijke functie. Sport Fryslân en Doarpswurk bieden leidinggevenden in spé een cursus Sociale Hygiëne aan van twee avonden, ter voorbereiding op het examen van Sociale Hygiëne.

Het resultaat
De cursus leidt op voor een landelijk erkend diploma Sociale Hygiëne. Na het volgen van de cursus weet je  wat de regels zijn omtrent het gebruik van alcohol in het dorpshuis/de kantine. Ook kun je handelend optreden, zowel preventief als in het kader van handhaving.

Praktische informatie over de cursus Sociale Hygiëne

Kosten
€ 250,- per persoon (inclusief 2 cursusavonden, koffie/thee, cursusmateriaal en 1x examengeld).

Aantal beschikbare plaatsen
Minimaal 12 en maximaal 22 personen.

Voorwaarden
De cursus gaat door als er minimaal 12 personen meedoen. Heb je je opgegeven en kun je toch niet meedoen? Dat kan zonder kosten tot uiterlijk 2 mei. Je kunt je laten vervangen door iemand anders zolang de cursus nog niet begonnen is.

Cursusdata en locatie
Twee cursusavonden in Heerenveen: op de dinsdagen 17 en 31 mei 2022.

Examen: dinsdagavond 14 juni 2022 in Heerenveen

Tijdstip
Van 19.30 tot ca. 22.00 uur

Aanmelden
Aanmelden is niet meer mogelijk. De cursus is al van start gegaan. 

Vragen
Voor meer informatie over de cursus Sociale Hygiëne kun je contact opnemen met:

 

Datum:

17/05/2022 - 17/05/2022

Tijdsstip:
19.30 -22.00 uur
Plaats:
Heerenveen
Kosten:
€ 250,-
Dit bericht delen via Bericht delen via