12 okt | Cursus Sociale Hygiëne

Aanmelden voor deze cursus is helaas niet meer mogelijk.


Sport Fryslân en Doarpswurk organiseren gezamenlijk een cursus Sociale Hygiëne voor sportverenigingen en dorpshuizen. De cursus staat in het najaar 2021 gepland.  

Over de Drank- en Horecawet
De Drank- en Horecawet heeft in de eerste plaats als doel om verantwoord alcoholgebruik te stimuleren en bevat regels die erop gericht zijn om overmatig alcoholgebruik tegen te gaan. De naam van deze wet wordt naar verwachting per 1 juli 2021 gewijzigd in Alcoholwet.

Dorpshuizen en sportkantines waar alcohol wordt geschonken, zijn volgens deze wet verplicht om een drank- en horecavergunning te hebben. Een vergunning kun je aanvragen bij de gemeente. Om voor een vergunning in aanmerking te komen moet het dorpshuis / de sportvereniging aan een aantal voorwaarden voldoen.

  • Leidinggevenden moeten minimaal 21 jaar zijn
  • Ze moeten voldoen aan de eisen van zedelijk gedrag
  • Ze moeten beschikken over de Verklaring Sociale Hygiëne.

Op de vergunning moeten de namen van (minimaal) twee leidinggevenden staan. De leidinggevenden moeten (naast het bestuur) erop toezien wat er in het dorpshuis (kantine) gebeurt en moeten ervoor zorgen dat de wettelijke regels worden nageleefd, Zij hebben dus een belangrijke functie.

Het resultaat
De cursus leidt op voor een landelijk erkend diploma Sociale Hygiëne. Na het volgen van de cursus weet je  wat de regels zijn omtrent het gebruik van alcohol in het dorpshuis/de kantine. Ook kun je handelend optreden, zowel preventief als in het kader van handhaving.

Praktische informatie over de cursus Sociale Hygiëne

Kosten
€ 250,- per persoon (inclusief 2 cursusavonden, koffie/thee, cursusmateriaal en 1x examengeld).

Aantal beschikbare plaatsen
Minimaal 12 en maximaal 22 personen.

Cursusdata en locatie
Twee cursusavonden in Goutum: op de dinsdagen 12 en 26 oktober 2021. Examen: dinsdagavond 9 november 2021 in Goutum

Tijdstip
Van 19.30 tot ca. 22.00 uur

Aanmelden
Aanmelden is helaas niet meer mogelijk. 

Vragen
Voor meer informatie over de cursus Sociale Hygiëne kunt u contact opnemen met:

 

Datum:

12/10/2021 - 12/10/2021

Tijdsstip:
19.30 -22.00 uur
Plaats:
Goutum
Plaatsen:
22
Docent:
Johan de Boer (Sociale Hygiëne Noord Nederland)
Kosten:
€ 250,-
Dit bericht delen via Bericht delen via