Cursus Themagericht trainen en coachen van pubers – 5 feb. 2018

Jongeren in de puberleeftijd zijn druk bezig een eigen identiteit te ontwikkelen. De hormonen gieren door het lijf, ze spiegelen zich constant aan anderen, zoeken grenzen op en zijn altijd op zoek naar het nut en de zin van de opdrachten die ze krijgen. Dat is niet alleen vervelend voor jou als trainer, maar ook voor de jongeren zelf! Want niet alleen in de sport, maar ook op school en daarbuiten wordt er veel van hen gevraagd. Betrokkenheid, doelen stellen en doorzettingsvermogen zijn dan ook belangrijke thema’s in hun ontwikkeling en daar kun jij als trainer-coach een grote bijdrage aan leveren.

Wat op school vaak niet mogelijk is, kan in de sport wel… Laat pubers zelf hun doelen stellen, laat ze reflecteren op hun eigen inzet en doorzettingsvermogen, laat ze ervaren wat ze wel en wat ze nog niet kunnen. Verlang niet altijd het heilige vuur, maar creëer een plezierige sportomgeving waarin zij zich gezien en gehoord voelen. Jij als trainer bent in staat pubers meer te betrekken in hun eigen ontwikkeling.
In deze (bij)scholing krijg je de kennis, inzichten en vaardigheden aangereikt om tijdens trainingen betrokkenheid bij jongeren te vergroten. Belangrijke onderdelen van de (bij)scholing zijn: plezier, positieve aandacht, gezamenlijk doelen stellen en zelfontdekkend leren. Oftewel: de jongeren worden zich bewust van wat ze hebben geleerd en bereikt.

De (bij)scholing is bedoeld voor trainers die aantoonbare ervaring hebben met het zelfstandig geven van lessen en trainingen aan sporters. Een diploma is niet vereist. Deze (bij)scholing wordt aangeboden op KSS niveau 3 van een bij NOC*NSF aangesloten sportbond.

Plaats:
Sportstad Heerenveen

Kosten:
€ 55,00

Cursusdata en locaties:
5 februari, 12 februari en 19 februari 2018

Beschikbaarheid:
5, 12 en 19 februari 2018

Aantal lessen:
3x

Tijdsduur:
19:00 - 22:00 uur

Organisator:

Aanmelden
Dit bericht delen via Bericht delen via