Cursusaanbod 2017!

Het cursusaanbod 2017 is bekend! U kunt zich inschrijven voor de volgende cursussen:

Cursus Sociale Hygiëne voor sportverenigingen en dorpshuizen
Sportverenigingen en dorpshuizen die een kantine in eigen beheer hebben waar alcohol wordt geschonken, zijn volgens de wet verplicht om een drank- en horecavergunning te hebben. Een vergunning kun je aanvragen bij de gemeente. Om voor een vergunning in aanmerking te komen moeten twee leidinggevenden beschikken over de Verklaring Sociale Hygiëne.
De cursus geeft handreikingen voor handhaving en naleving van wettelijke bepalingen. U ontvangt een diploma als u meedoet aan de cursus van Sport Fryslân en slaagt voor het examen Sociale Hygiëne.
Het resultaat:
Hij/zij weet wat de regels zijn omtrent het gebruik van alcohol in de kantine. De kandidaat kan handelend optreden, zowel preventief als in het kader van handhaving. De cursus leidt op voor een landelijk erkend diploma Sociale Hygiëne.

Informatie en aanmelden.
Klik hier.

Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA)
Barvrijwilligers doen belangrijk werk. Zij zorgen ervoor dat clubleden gezellig samen van een hapje en een drankje kunnen genieten. Maar dat brengt ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. De Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) biedt barmedewerkers de kennis om op een goede manier met die verantwoordelijkheid om te gaan.
Alcoholgebruik door jongeren onder de achttien jaar, alcoholmisbruik, rijden onder invloed: we willen dat hoe dan ook voorkomen. Bovendien schrijft de Drank- en Horecawet voor dat verenigingen die alcohol schenken en daarvoor een vergunning hebben, over gekwalificeerd barpersoneel moeten beschikken.

De IVA instructie is verplicht voor barvrijwilligers en verstrekt informatie over: de Drank- & Horecawet, alcohol en alcoholgebruik, verantwoord schenken en de Bob-campagne.
Het resultaat:
Adequaat omgaan met probleemgedrag van gasten, kennis van gesprekstechniek ‘NEE verkopen’ en kennis van alcohol. De cursus wordt afgesloten met een certificaat.

Informatie en aanmelden.
Klik hier.

Cursus Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd (MVKT)
Een tekort aan vrijwilligers bij sportverenigingen is verleden tijd! Sport Fryslân heeft namelijk dé succesmethode in huis om hiermee de strijd aan te gaan: Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd (MVKT). MVKT bestaat uit vier workshops waarin sportverenigingen worden gecoacht naar een overvloed aan vrijwilligers. Succes verzekerd, zo leert de ervaring sinds 2008. De meeste verenigingen hebben na afloop meer vrijwilligers dan ze ooit voor mogelijk hadden gehouden. Gemiddeld blijkt namelijk meer dan 80% van de leden van sportverenigingen bereid tot vrijwilligerswerk. Ze moeten alleen even opgespoord worden. Om verenigingen hierbij te helpen organiseert Sport Fryslân samen met Friese gemeenten de cursus MVKT.

Informatie en aanmelden.
Klik hier.

Dit bericht delen via Bericht delen via