Nieuwe cursussen Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Ook de verenigingen in Friesland moeten de komende maanden inspanningen verrichten om klaar te zijn voor deze wet. De AVG heeft een tweeledig doel: bewustwording van de risico’s die onzorgvuldig omgaan met persoonsgegevens met zich meebrengt en maatregelen vragen van alle instanties die persoonsgegevens opslaan of verwerken.

Sport Fryslân vindt het belangrijk dat persoonsgegevens bij sportverenigingen in goede handen zijn en organiseert daarom een cursus om de verenigingen ‘AVG-proof’ te maken. We maken daarbij gebruik van een door de Stichting AVG Verenigingen ontwikkelde online tool en laten je door een expert begeleiden.

Vanwege grote belangstelling voor eerder georganiseerde cursussen organiseren wij nu twee extra tweedelige cursussen op 20 & 27 juni. De cursus op 20 juni is alleen voor verenigingen uit de gemeente Súdwest-Fryslân. Deelnemen? Riemke Schiphof informeert je graag verder via riemke@sportfryslan.nl

Op 27 juni vindt de cursus plaats in Drachten en is voor alle geïnteresseerde verenigingen. Aanmelden en meer info? Klik hier.