Gemeente Dantumadiel is aangehaakt bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur!

De gemeente Dantumadiel is aangehaakt bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Het fonds maakt sport en cultuur mogelijk voor mensen die leven van een laag inkomen.

Sporten of bezig zijn met een creatieve hobby als schilderen, theater of beeldende kunst heeft een bewezen positief effect op de gezondheid. In de gemeente Dantumadiel leven ongeveer 1100 huishoudens van een laag inkomen (bron CBS). Om hen te ondersteunen is het Volwassenenfonds Sport & Cultuur in het leven geroepen. De gemeente vindt deelnemen aan sport en culturele activiteiten erg belangrijk. Door aan te haken bij het Volwassenenfonds dragen we actief bij aan een gezond en gelukkig leven van de inwoners van onze gemeente.

“Meidwaan kinne oan sport en kultuer biedt in protte sûnens en sosjale foardielen. Dêrom fine wy dat alle bewenners dêr oan meidwaan kinne moatte. Jild mei dêrby gjin drompel opsmite opsmite. Dêrom wurkje wy mei it Volwassenenfonds, sadat eltsenien meidwaan kin, ek ynwenners mei in smelle beurs” – Aldus wethouder Rommy Kempenaar.

‘’We zijn ontzettend blij dat de gemeente Dantumadiel als zevende gemeente in Fryslân aansluit bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Hiermee kunnen wij in navolging van de gemeenten Waadhoeke, Opsterland, Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel, Weststellingwerf en Noardeast-Fryslân ook inwoners uit Dantumadiel structureel laten deelnemen aan sport of cultuur. Zowel bij de inwoners als sport- en cultuuraanbieders belemmeren de gestegen kosten steeds vaker deelname aan sport- of cultuur terwijl dit juist zo ontzettend belangrijk is!’’ – Aldus coördinator Jeugd- en Volwassenenfonds Sport & Cultuur Rainer de Groot

Meedoen?

Een aanvraag bij het Volwassenenfonds wordt gedaan door een intermediair die actief is binnen de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan een schuldhulpverlener, buurtsportcoach of iemand van het gebiedsteam. Intermediairs zijn te vinden via de zoekfunctie op www.volwassenenfonds.nl/dantumadiel

Over het Volwassenenfonds

Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur zorgt ervoor dat het lesgeld en/of materialen worden betaald voor volwassenen die leven van een laag inkomen. De visie van het Volwassenenfonds is een inclusieve samenleving, waarin iedereen profiteert van de kracht van sport & cultuur. De missie is het wegnemen van financiële drempels tot sport & cultuur bij volwassenen. Gemeenten, intermediairs en potentiële partners worden opgeroepen om aan te haken bij het Volwassenenfonds, zodat iedereen in Nederland binnenkort kan profiteren van de positieve effecten van sport en cultuur.

Lees hier meer over wat wij doen met het Volwassenenfonds Sport & Cultuur

Dit bericht delen via Bericht delen via