Vraag een (gratis) energiescan aan voor je vereniging

Energiescan

  1. Home >
  2. Energiescan

Energiescan

Wil je zicht in je energieverbruik, de staat van je accommodatie, besparingsmogelijkheden en terugverdientijden? Via een  energiebesparingsadvies wordt zichtbaar hoe je eenvoudig met beperkte middelen energie kunt besparen en weet je welke grote duurzame investeringen economisch verantwoord zijn. Jouw sportvereniging krijgt een concreet plan opgesteld door een bouwkundige. Het overzichtelijk en goed leesbare rapport wordt indien gewenst ook gepresenteerd aan geïnteresseerden binnen jouw club.

De energiescan wordt gratis ter beschikking gesteld voor sportverenigingen- en stichtingen uit de gemeenten Opsterland, Heerenveen, Smallingerland, Ooststellingwerf, Weststellingwerf en uit de Stadsregio Leeuwarden (gemeente Leeuwarden, Tytsjerksteradiel en de voormalige gemeenten Menameradiel en Littenseradiel).

[gravityform id=16]