Vraag een (gratis) energiescan aan voor je vereniging

Energiescan

  1. Home >
  2. Energiescan

Energiescan

Wil je zicht in je energieverbruik, de staat van je accommodatie, besparingsmogelijkheden en terugverdientijden? Via een  energiebesparingsadvies wordt zichtbaar hoe je eenvoudig met beperkte middelen energie kunt besparen en weet je welke grote duurzame investeringen economisch verantwoord zijn. Jouw sportvereniging krijgt een concreet plan opgesteld door een bouwkundige. Het overzichtelijk en goed leesbare rapport wordt indien gewenst ook gepresenteerd aan geïnteresseerden binnen jouw club.

De energiescan wordt gratis ter beschikking gesteld voor sportverenigingen- en stichtingen uit de gemeenten Opsterland, Heerenveen, Smallingerland, Ooststellingwerf, Weststellingwerf en uit de Stadsregio Leeuwarden (gemeente Leeuwarden, Tytsjerksteradiel en de voormalige gemeenten Menameradiel en Littenseradiel).

Aanmelden energiescan

Wil je zicht in je energieverbruik, de staat van je accommodatie, besparingsmogelijkheden en terugverdientijden?

  • Vul hier de naam van je vereniging of sportstichting in
  • Vul hier de naam van de gemeente van je vereniging of sportstichting in
  • Vul hier jouw naam in
  • Vul hier je telefoonnummer in.    De energiescan wordt gratis ter beschikking gesteld voor sportverenigingen- en stichtingen uit de gemeenten Opsterland, Heerenveen, Smallingerland, Ooststellingwerf, Weststellingwerf en uit de Stadsregio Leeuwarden (gemeente Leeuwarden, Tytsjerksteradiel en de voormalige gemeenten Menameradiel en Littenseradiel).
  • De volgende persoonsgegevens hebben we nodig om jouw energiescan te registreren, met je te communiceren over de energiescan en door te sturen naar de afnemer van de energiescans: verenigingsnaam, contactpersoon, straat en huisnummer, postcode en woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer. Geef jij toestemming om deze gegevens te verwerken, op te slaan en te verspreiden?