Extra beweging op school: inzet van de vakleerkracht

Deze week verschenen er meerdere publicaties rondom het onderwerp dat kinderen tijdens de schoollessen meer moeten gaan bewegen. Twee keer per dag een half uur extra bewegen is een must. De vakleerkracht staat klaar om deze rol in het onderwijs op zich te nemen.

De behoefte aan vakleerkrachten in het bewegingsonderwijs is nog nooit zo groot geweest als de afgelopen jaren. De financiële en organisatorische tekortkomingen bij de basisscholen gecombineerd met een daling van de gezondheid van de jeugd, is een vraagstuk dat schreeuwt om aandacht. Op scholen waar Sport op Basisscholen actief is, blijkt uit onderzoek dat kinderen een betere motorische ontwikkeling hebben. De kinderen zijn fitter en minder dik. Ze kunnen zich bovendien beter concentreren, waardoor hun schoolprestaties verbeteren. Ook worden kinderen sociaal vaardiger en krijgen ze meer zelfvertrouwen. Dit blijkt uit wetenschappelijk onderzoek, dat wordt gedaan op deze scholen.

Momenteel geven 65 vakleerkrachten gymlessen in 21 Friese gemeenten. Het zijn docenten die een sportopleiding hebben gevolgd. Dit heeft als groot voordeel dat de kinderen nu een kwalitatief goede gymles krijgen en er meer ondersteuning is op de motorische ontwikkeling van de leerling zelf. De vakleerkrachten in Friesland geven aan bijna 40.000 basisschoolleerlingen gymles. Zij kunnen ook tussen de lessen door ingezet worden zodat de kinderen -naast de gymles- ook twee keer een half uur bewegen. De vakleerkracht kan dit zelf doen of coacht de groepsleerkracht.

De vakleerkracht werkt vanuit een team van vakleerkrachten/buurtsportcoaches. Ze organiseren ook (naschoolse) sportactiviteiten op de basisscholen. En zoeken daarvoor contact met lokale sportverenigingen. Dit alles om te zorgen voor nog leuker en beter bewegingsonderwijs.

Ontwikkeling: van 76,4% naar 100%
In 2010 kreeg slechts 7% les van een vakleerkracht, nu is dat ruim 71% dankzij Sport op Basisscholen. Op 76.4 % van de Friese basisscholen is een vakleerkracht van Sport op Basisscholen actief. Dit zijn 318 scholen van 416 scholen die in er Friesland zijn. Sport Fryslân maakt zich er hard voor dat op alle Friese basisscholen een vakleerkracht ingezet kan worden. De gemeenten en het onderwijs zijn bepalend waar de behoefte ligt voor een vakleerkracht op een school. Samen bereiken zij meer dan 40.000 leerlingen verspreid over 277 basisscholen in Friesland.

Sport op Basisscholen is een initiatief van De Friesland Zorgverzekeraar en Sport Fryslân en heeft als doel om het bewegingsonderwijs te verbeteren. Sport op Basisscholen wordt gefinancierd door Stichting De Friesland. Stichting De Friesland heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en heeft als doel haar vermogen te besteden aan het financieren van initiatieven en ontwikkelingen ter verbetering van de gezondheidszorg en de volksgezondheid in de meest brede zin. Kijk voor meer info op www.sportopbasisscholen.nl.

Check het filmpje van Omrop Fryslan hier, tussen de minuten 3.22 -4.28.

Dit bericht delen via Bericht delen via