Financiële steun voor sportverenigingen en dorpshuizen

Financiële steun voor sportverenigingen en dorpshuizen

Sportverenigingen en dorpshuizen waar al financiële problemen zijn, of binnenkort zullen ontstaan door de coronacrisis kunnen nu nergens terecht. Daarom heeft Sport Fryslân het initiatief genomen om samen met Doarpswurk te lobbyen om financiële steun te kunnen bieden aan sportverenigingen en dorpshuizen. Die financiële steun komt er nu.

Voor sportverenigingen en dorpshuizen is een subsidie van €450.000 beschikbaar gesteld. Het is 1 van 11 coronamaatregelen uit het actieplan ‘Lok op 1: No en Moarn’ van Gedeputeerde Staten.

Directeur Sport Fryslân Anne Jochum de Vries „Dit is hiel belangryk”. Hier kunnen we sportverenigingen perspectief mee bieden. Het is van groot belang dat het rijke verenigingsleven in Fryslân in stand wordt gehouden. Als we één ding hebben geleerd door de coronacrisis is dat het belangrijk is om elkaar te ontmoeten, in verbinding te blijven met elkaar. Zeker in die groepen die ook nog kwetsbaar zijn.”

Provinciaal loket
Sport Fryslân, Streekwurk en Doarpswurk geven in de aankomende periode invulling aan een provinciaal loket waar sportverenigingen en dorpshuizen terecht kunnen. Anne Jochum de Vries „Onze focus zal niet alleen op de financiële knelpunten gericht zijn, maar vooral ook op de lastige periode die nog voor ons ligt en de lessen die Corona ons leert voor de toekomst. Sport Fryslân staat dichtbij de sportverenigingen, we zijn bekend met de problematiek en hebben de expertise in huis. Hierdoor kunnen we verenigingen uitstekend ondersteunen”.

Samenwerking Doarpswurk
Sportverenigingen en dorpshuizen zijn van groot belang voor de leefbaarheid van onze dorpen. Door de coronacrisis werd duidelijk dat dorpshuizen en sportverengingen voor vergelijkbare uitdagingen staan. Het initiatief van Sport Fryslân is samen met Doarpswurk uitgewerkt tot een basis voor een noodfonds om sportverenigingen en dorpshuizen te helpen.