Friese Sportverenigingsmonitor opnieuw van start

Friese Sportverenigingsmonitor opnieuw van start

Friese Sportverenigingsmonitor opnieuw van start
Hoe gaat het met de Friese sportverenigingen in vergelijking met twee jaar geleden? Sportverenigingen hebben te maken met de nodige uitdagingen, zoals een toenemende vergrijzing van het ledenbestand en individualisering. Deze uitdagingen komen extra hard aan in gebieden die te maken hebben met bevolkingskrimp. Welke invloed hebben deze uitdagingen op de organisatiekracht van Friese sportverenigingen? En in hoeverre zijn de verenigingen in Fryslân toekomstbestendig? Deze vragen staan centraal in een gezamenlijk onderzoek van Sport Fryslân, het Mulier Instituut en het Fries Sociaal Planbureau (FSP), dat op 29 september voor de tweede keer wordt uitgezet onder de Friese sportverenigingen.

Hoe heeft het ledenaantal zich ontwikkeld?
Twee jaar geleden verwachtte 31% van de Friese sportverenigingen dat de ontwikkeling van het ledenaantal een bedreiging is voor de toekomst van de club. Vooral kleine verenigingen met minder dan 100 leden maakten zich zorgen. Voor de continuïteit van een vereniging is het belangrijk dat er voldoende leden zijn. Hoe heeft het ledenaantal zich ontwikkeld in de afgelopen twee jaar? En heeft de vergrijzing invloed gehad op de leeftijdsopbouw van het ledenbestand?

De ontwikkeling van het ledenaantal is een bedreiging voor de club (% verenigingen)

Bron: Friese Sportverenigingsmonitor 2016

Zijn de verenigingen toekomstbestendig?
Twee jaar geleden werkte 15% van de verenigingen vanuit een open club gedachte. Zijn er inmiddels meer Friese sportverenigingen die stappen hebben gezet om opener te worden? De open club gedachte is ontwikkeld door NOC*NSF. Een open club is een ontmoetingsplek waarbij eigen leden, bezoekers van de vereniging en buurtbewoners uitgenodigd worden om te sporten en om bij de vereniging betrokken te raken en te blijven. Een open club is ondernemend, staat open voor samenwerking en denkt vraag- en buurtgericht. Dit leidt tot ledenbinding, meer ‘reuring’ op de club en continuïteit van het bestaansrecht.

Deelname Friese Sportverenigingsmonitor
Alle Friese sportverenigingen ontvangen op 29 september per e-mail of per post een uitnodiging om deel te nemen aan de Friese Sportverenigingsmonitor. Deelnemende verenigingen ontvangen na afloop van het onderzoek de resultaten. Daarnaast krijgen zij direct na het invullen van de vragenlijst een kortingsvoucher van €100,- die zij in kunnen zetten voor een cursus ‘Meer Sponsors in Kortere Tijd, ‘Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd’ of voor een energiebesparingsadvies.

Wilt u meer informatie over de toepassing van het onderzoek in de praktijk?
Dan kunt u contact opnemen met Lammert Bosma, consulent Sport Fryslân:
06 13988452/0513 630663 of l.bosma@sportfryslan.nl

Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie met betrekking tot dit onderzoek?
Dan kunt u contact opnemen met Sibilla Hoekstra, onderzoeker Fries Sociaal Planbureau:
06 11493528/058 2348500 of shoekstra@friessociaalplanbureau.nl

Direct contact