Fryske cultuursporten krijgen podium in 2018

In boppeslach foar Fryslân

Sport Fryslân en NOC*NSF kunnen invulling geven aan de European Sport for All Games. De 1st Tafisa European sport for All Games heeft een voorlopige Europese subsidie van €470.000 gekregen uit het Erasmus+ programma. Een belangrijke stap voor dit project, onderdeel van het hoofdprogramma van Leeuwarden- Fryslân Culturele Hoofdstad 2018. Naast NOC*NSF is Stichting De Friesland een belangrijke partner in dit project.

De European Sport for All Games vindt plaats van 3-7 Augustus 2018. Centraal staan de cultuursporten van Fryslân en andere Europese regio’s. Vijf dagen lang zijn Europese sporten en sporters van 20 verschillende landen actief op diverse plaatsen in Fryslân. Europa maakt op een unieke manier kennis met de rijke Fryske cultuur aan sporten en hun evenementen. We zetten met z’n allen Fryslân op de kaart: we laten zien dat het niet alleen onze cultuursporten zijn die Fryslân bijzonder maken, maar vooral ook de open sportcultuur, de gastvrijheid en passie van talloze vrijwilligers. Daarnaast worden sportverenigingen en dorpen betrokken bij dit event.

Meer dan Games In de maanden voorafgaand aan de European Sport for All Games vinden verschillende sport en beweeg activiteiten plaats gericht op participatie, gezondheid en vrijwilligers. De European Sport for All Games geeft hiermee een impuls aan het sporten en bewegen van alle Friese inwoners, inclusief die waarbij de sportdeelname achter blijft. Dit evenement draagt bij aan het vormen van sociale netwerken, dwars door verschillende culturen heen. Voor NOC*NSF en Sport Fryslân vormen de Games een unieke kans om doelen op het gebied van sport en bewegen te realiseren.

De effecten die het evenement heeft op de doelstellingen rondom sporten en bewegen en sociale versterking worden gemonitord en vormen onderdeel van een Europese kennisdag tijdens de Games. Na de Games worden ze via het Sportkompas Europees verspreidt.

Unieke samenwerking Door de samenwerking tussen Sport Fryslân, Stichting De Friesland*, de Europese Commissie, NOC*NSF, LF2018 en de vele Fryske sporters en vrijwilligers is Fryslân in 2018 vijf dagen lang het podium van diverse Europese sporten en sporters. En dragen deze partijen gezamenlijk bij aan een vitaler Fryslân.

In september volgt meer informatie over het programma en de diverse activiteiten die de maanden voor de European Sport for All Games plaatsvinden.

*Stichting De Friesland
Stichting De Friesland is de ANBI-stichting (Algemeen Nut Beogende Instelling) van De Friesland Zorgverzekeraar. Ze steunt maatschappelijk betrokken initiatieven in Friesland. De stichting ziet European Sport for All Games als goede start en stimulans voor een structurele inbedding van vitaliteit en gezondheidsverbetering van de Friese bevolking in de nabije toekomst.

Dit bericht delen via Bericht delen via