Gezonde sportkantine

Tips en weetjes

Meer weten? Bel of app ons op 06 12 33 99 23.

Natuurlijk blijft het biertje en de gehaktbal onderdeel van het verenigingsleven. Maar binnen onze maatschappij zien we een groeiend aantal mensen steeds bewuster bezig zijn met voeding. Hoe ga je hier als vereniging mee om?

Een gezonde sportkantine suggereert een beetje dat alles gezond moet zijn. Dat is niet het juiste beeld. Waar het om gaat is diversiteit, geef de mensen een keuze en zorg voor een gezond alternatief in je sportkantine. Sport Fryslân stimuleert en ondersteund verenigingen om deze bewuste keuze te maken en een “gezonde sportkantine” te worden. Een kantine dus met een bewust en divers aanbod, waarin zeker ook de jeugd gestimuleerd wordt om voor gezond te kiezen.

Onze tips:

  • Betrek de vrijwilligers die in de kantine werken bij de plannen. Ze moeten zich betrokken voelen.
  • Prijs gezonde producten aantrekkelijker dan ongezonde(re): een flesje water is goedkoper dan een flesje cola, een broodje gezond kost minder dan een schotel met friet.
  • Leg gezonde producten als snackgroenten en fruit vooraan of op de bar voor het grijpen
  • Bied in iedere productgroep een gezond alternatief aan
  • Voeg per voedselgroep een gezonde optie toe. Bijvoorbeeld een plakje ontbijtkoek naast de roze koeken.
  • Maak water drinken makkelijk en leuk. Bijvoorbeeld zet kannen water op tafel of verkoop flesjes water met het logo van de Vereniging.
  • Analyseer je verkopen. Dit inzicht biedt mogelijkheden om te experimenteren met gezonde producten.

Cijfers

%

gezonde sportkantines heeft Friesland

%

van de 1550 Friese sportclubs beschikt over een eigen kantine (FSVM, 2015)

%

van de ouders vindt dat er naar verhouding 'meer gezonde producten' in het aanbod van de kantine zouden moeten zijn, of dat het aanbod van gezond en minder gezond gelijk moet zijn (Mulier, 2015)

Waarom een gezonde sportkantine?