Gratis cursus ‘Mear Frijwilligers yn dyn doarp’ in o.a. Marrum, Anjum, Ferwert en De Westereen

65-Plussers die als vrijwilliger in hun dorp actief zijn, worden vaak voor verschillende vrijwilligerstaken benaderd: van voetbalclub, hulp bij het organiseren van activiteiten in het dorpshuis tot het regelen van uitjes voor ouderen en gehandicapten. Om die taken te verdelen en de ‘werkdruk’ te verdelen, willen de DDFK Gemeenten, welzijnsorganisaties Timpaan Welzijn, Het Bolwerk en Sport Fryslân meer vrijwilligers in dorpen werven. Daarbij krijgt de al actieve vrijwilliger zelf een belangrijke rol.

Vanaf oktober kunnen de al actieve vrijwillige 65-plussers* de cursus ‘Mear Frijwilligers yn dyn doarp’ volgen. De cursus bestaat uit vier workshops van twee uren. De deelnemers krijgen tips en ze gaan direct aan de slag met het benaderen van andere vrijwilligers. Daarbij wordt gekeken naar bestaande vacatures en de talenten en hobby’s van deze vrijwilligers. De cursus is gebaseerd op een landelijke methodiek, die Sport Fryslân – met succes- ook voor sportverenigingen inzet.

*De gratis cursus voor 65-plussers vindt plaats in Marrum, Ferwert, Hallum, Anjum en Moarre-Ljussens. In Kollumerzwaag en De Westereen is de cursus niet leeftijdsgebonden. Daar kan iedereen die geïnteresseerd is meedoen.

Aanmelden
Aanmelden voor de cursus kan via https://sportfryslan.nl/mear-frijwilligers-yn-dyn-doarp/.

Het gaat er uiteindelijk om dat met dit project – Kracht van Ouderen- de leefbaarheid van dorpen in de DDFK regio wordt versterkt. Dorpsverenigingen, sportverenigingen doen in veel gevallen een beroep op een relatief kleine groep actieve dorpelingen die veel werk verrichten. Door het vinden van nieuwe vrijwilligers ligt er minder druk op deze groep. DDFK Gemeenten, welzijnsorganisaties Timpaan Welzijn, Het Bolwerk en Sport Fryslân werken samen in dit project.

Data
De vierde bijeenkomst wordt in overleg met de cursisten gepland de andere cursusdata zijn als volgt:

Dorp  Data  Tijd  Locatie  Voor inwoners van 
De Westereen 

 

3, 10, 17 oktober  19.30 – 21.30 uur  Badhûs, De Westereen  Kollumerzwaag en De Westereen 
Marrum 

 

2,9, 16 oktober  10.00 – 12.00 uur  Het dorpshuis van Marrum-WesterNijkerk  Marrum, Ferwert en Hallum 
Anjum  5,12, 19 oktober  10.00 – 12.00 uur  MFA de Dobbe Mûnebuorren  Anjum en Moarre-Ljussens