Het Volwassenenfonds maakt sport en cultuur voor iedereen toegankelijk

Het Volwassenenfonds maakt sport en cultuur voor iedereen toegankelijk

Sinds 1 januari 2020 is het Volwassenenfonds Sport & Cultuur actief in Nederland. Het Volwassenenfonds is een initiatief ontstaan uit én met steun van de landelijke alliantie ‘Sporten en bewegen voor iedereen’. Volwassen die leven onder of rond het bestaansminimum kunnen door het Volwassenfonds (weer) deelnemen aan sport en cultuur.

Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland hebben geen geld voor sport of een culturele hobby. In Friesland gaat het om 50.000 inwoners. Om hen te ondersteunen is het Volwassenenfonds Sport & Cultuur in het leven geroepen. Sport Fryslân voert als provinciale sportorganisatie nu ook het Volwassenfonds Sport & Cultuur uit in Friesland.

Hoe werkt het Volwassenenfonds Sport & Cultuur?
Gemeenten kunnen aanhaken bij het Volwassenenfonds. Het fonds ontzorgt gemeenten en faciliteert bij het inzetten van de gelden voor sport en cultuur richting doelgroepen die financiële drempels ervaren. Onder de vlag van het Volwassenenfonds worden de communicatie, werving en volledige financiële afhandeling verzorgt. Aanvragen voor het Volwassenfonds worden gedaan door intermediairs.

Alliantie ‘Sporten en bewegen voor iedereen’
Landelijke ondersteuning krijgt het fonds van de alliantie ‘Sporten en bewegen voor iedereen’. Deze alliantie bestaat uit negen partijen die gezamenlijk de uitvoering van de ambities van het Deelakkoord Inclusief sporten en bewegen uit het Nationale Sportakkoord voor hun rekening nemen. Het gaat om Sportkracht12 (de overkoepelende organisatie van de provinciale sportorganisaties), NOC*NSF, VSG, Ouderenfonds, MEE, het Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Life Goals, Uniek Sporten en de John Blankenstein Foundation.