Hulp bij aanvragen BOSA subsidie

BOSA subsidie

  1. Home >
  2. Hulp bij aanvragen BOSA subsidie

Hulp nodig bij het aanvragen van BOSA subsidie?

De EDS werd een aantal jaren geleden in het leven geroepen als vervanger van de zogeheten Ecotaks.
De EDS was bedoeld om verduurzaming van en energiebesparende maatregelen bij sportaccommodaties te stimuleren, door de grootste investeerders in duurzame maatregelen ook de meeste financiële steun te bieden.

Alternatieve regeling
De regeling was vanaf de start in 2016 een groot succes, met zeker 700 aanvragen op jaarbasis en een subsidiepot die steeds al na enkele dagen leeg was. En dat was ook de reden voor VWS om twee miljoen extra uit te trekken. 2018 Was echter het laatste jaar dat de EDS in deze vorm beschikbaar was. Een alternatieve regeling in 2019 is per 2 januari 2019 gaan gelden.

Deze nieuwe subsidieregeling (Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA)) is onderdeel van het Nationaal Sportakkoord, dat een deelakkoord over duurzame sportaccommodaties bevat.

Beschikbaar budget en hoogte van de subsidie
Tot 2024 is een budget van 87 miljoen per jaar beschikbaar. De subsidie bedraagt 20% van de investeringssom inclusief BTW.
Voor investeringen op het vlak van duurzaamheid en toegankelijkheid geldt een extra subsidiepercentage van 15%, dus 35% subsidie in totaal. Alleen maatregelen van de maatregelenlijst komen in aanmerking voor deze bonus.
Let op: wie het eerst komt, wie het eerst maalt!

In principe komen alle rechtsvormen in aanmerking voor deze subsidie, mits ze niet btw-plichtig zijn. Voorbeelden zijn: verenigingen, stichtingen, coöperaties en BV’s zonder winstoogmerk.
Meer informatie over deze regeling vindt u hier.

Hulp nodig bij aanvragen?
Onze ervaring leert dat de subsidiepot jaarlijks binnen enkele dagen uitgeput is en dat veel verenigingen het lastig vinden om de aanvraag voor te bereiden en tijdig in te dienen. Om er zeker van de zijn dat de aanvraag tijdig, volledig en correct wordt ingediend kun je dit tegen een kleine vergoeding (€ 100,-) uit handen geven. Veel verenigingen zijn je al voor gegaan.

Neem met ons contact op voor ondersteuning bij het aanvragen van subsidie.

Aanmelden ondersteuning BOSA-subsidie

Hulp bij aanvragen EDS-subsidie

  • Vul hier de naam van je vereniging of sportstichting in
  • Vul hier de naam van de gemeente van je vereniging of sportstichting in
  • Vul hier jouw naam in
  • Vul hier je telefoonnummer in.    Hierbij vraag je definitief hulp aan voor de aanvraag van de BOSA-subsidie
  • De volgende persoonsgegevens hebben we nodig om contact met je op te nemen over de hulp bij de BOSA-subsidie en door te sturen naar de organisatie die helpt bij de BOSA-subsidie: verenigingsnaam, contactpersoon, straat en huisnummer, postcode en woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer. Geef jij toestemming om deze gegevens te verwerken, op te slaan en te verspreiden?