Alle kinderen moeten kunnen sporten

Heb jij de poster al gezien?

Sinds deze week hangt er op alle scholen en in de sporthallen een poster van het Jeugdfonds Sport (en cultuur). Ben jij jonger dan 18, wil je graag sporten maar ik er thuis geen geld om te kunnen sporten? Meld je dan bij een van  onze intermediairs! Wij kunnen je helpen om wel te kunnen sporten.

Onze intermediairs zijn;
Geerte Kwant, Luca Spin, Melis van der Meer en Rinse Procee.

Het Jeugdfonds Sport Friesland betaalt de contributie voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten. Voor die kinderen betaalt Jeugdfonds Sport Friesland de volledige contributie en eventueel de sportattributen. Zijn er meerdere kinderen in het gezin die iets aan sport willen doen? Dat mag!