Webinars voor verenigingen, door verenigingen

Campagne Leve de Vereniging!

Op naar de toekomst!

In maart 2021 startten Keunstwurk, Sport Fryslân en Doarpswurk de campagne ‘Leve de Vereniging!’. Met deze campagne helpen we Friese verenigingen toekomstbestendig te worden. 

De campagne bestaat uit zes webinars. Webinars waar je als vereniging echt iets aan hebt. De onderwerpen spelen in op de uitdagingen die er zijn. Maar voor elke uitdaging is een oplossing.

Aankomende webinars

9 november 2021 – Slim besturen
Tijdens dit webinar gaan we het hebben over slim besturen. In het verenigingsleven is het moeilijk om bestuursleden te vinden. Op dinsdagavond 9 november dragen we ideeën aan om hier creatief mee om te gaan.

Meer info >
Gelijk aanmelden >

Aankomende cursussen

Cursus succesvol vrijwilligers werven
De cursus bestaat uit 3 avonden waarin onze cursusleider vrijwilliger coördinatoren en bestuursleden meeneemt in het proces op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Aan het einde van de cursus heeft de vereniging niet alleen meer vrijwilligers, maar is er ook een vrijwilligers beleidsplan opgesteld.

Lees verder > 
Gelijk aanmelden (uiterlijk 28 okt) >

Terugblik Leve de Vereniging!

29 maart 2021 – Online Café
Op maandagavond 29 maart organiseerden Keunstwurk, Sport Fryslân en Doarpswurk het online café over de toekomst van verenigingen in Fryslân. Terugkijken? Klik hier. Dit online café vormt de start van de campagne “Leve de Vereniging”.


29 april 2021 – Financiën voor je vereniging
De aftrap werd gedaan door muziekvereniging Crescendo uit Drachten. Zij lieten zien hoe zij omgaan met financiën en vooral welke insteek zij hebben om financiën binnen te halen door middel van Sponsorkliks en acties. In de breakoutrooms namen Judith Baarsma van Stipe en Harold Dijkstra van Clubplan de mensen mee in de thema’s Fondsenwerving en Sponsoring.


27 mei 2021 – Hoe werf je meer leden voor je vereniging?
Het ledental van je vereniging neemt af en een groot deel van het ledenbestand is slapend lid. Hoe betrek je leden meer bij je vereniging en hoe werf je nieuwe leden? 


30 september 2021 – Hoe betrek je (meer) vrijwilligers bij je vereniging?
Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Voor de himmeldei op de tennisbaan of een bardienst in een dorpshuis zijn allemaal vrijwilligers nodig. Hoe betrek je vrijwilligers meer bij je vereniging en hoe werf je nieuwe vrijwilligers? Dat bespraken we tijdens dit webinar. Als opvolging kunnen verenigingen zich inschrijven voor de cursus succesvol vrijwilligers werven. 


Contact

Leve de Vereniging wordt georganiseerd door Keunstwurk, Doarpswurk en Sport Fryslân. Contactpersonen zijn:

Sport Fryslân: Allard Donker via allard@sportfryslan.nl
Keunstwurk: Rozemarijn Strubbe via rozemarijn.strubbe@keunstwurk.nl
Doarpswurk: Hendrik Tamsma via htamsma@doarpswurk.frl