Webinars voor verenigingen, door verenigingen

Campagne leve de vereniging!

Op naar de toekomst!

Op maandagavond 29 maart organiseerden Keunstwurk, Sport Fryslân en Doarpswurk het online café over de toekomst van verenigingen in Fryslân. Terugkijken? Klik hier. Dit online café vormt de start van de campagne “Leve de Vereniging”.

Om Friese verenigingen te helpen om toekomstbestendig te worden, starten we de campagne “Leve de vereniging!”.  Deze campagne bestaat uit zes webinars. Webinars waar je als vereniging echt iets aan hebt. De onderwerpen spelen in op de uitdagingen die er zijn. Maar voor elke uitdaging is een oplossing. Aanmelden voor de eerste webinar kan nu!

Campagne overzicht ‘Leve de Vereniging’

29 april 2021 – Financiën voor je vereniging
Wat kan een fonds voor jouw vereniging betekenen? Heb je al nagedacht hoe jouw vereniging zich presenteert naar sponsoren? Tijdens dit webinar gaan we aan de slag om samen met jou en andere verenigingen van elkaar te leren hoe jij extra financiën kunt binnenhalen voor je vereniging. Starttijd: 19.30 uur.

Aanmelden webinar donderdag 29 april >


27 mei 2021 – Hoe werf je meer leden voor je vereniging?
Het ledental van je vereniging neemt af en een groot deel van het ledenbestand is slapend lid. Hoe betrek je leden meer bij je vereniging en hoe werf je nieuwe leden?

Aanmelden nog niet mogelijk.


30 september 2021 – Hoe betrek je (meer) vrijwilligers bij je vereniging?
Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Voor de himmeldei op de tennisbaan of een bardienst in een dorpshuis zijn allemaal vrijwilligers nodig. Hoe betrek je vrijwilligers meer bij je vereniging en hoe werf je nieuwe vrijwilligers.

Aanmelden nog niet mogelijk.


Contact

Leve de Vereniging wordt georganiseerd door Keunstwurk, Doarpswurk en Sport Fryslân. Contactpersonen zijn:

Sport Fryslân: Allard Donker via allard@sportfryslan.nl
Keunstwurk: Rozemarijn Strubbe via rozemarijn.strubbe@keunstwurk.nl
Doarpswurk: Hendrik Tamsma via htamsma@doarpswurk.frl