Sponsors

Tips en weetjes

Meer weten? Bel of app ons op 06 12 33 99 23.

De afgelopen jaren hebben sportverenigingen veel baat gehad van bedrijven die hun vereniging ondersteunen met geld, doormiddel van sponsoring. Iedereen kent de reclameborden wel langs te velden. De advertenties in het clubblad. Ook deze relatie, dus tussen bedrijf en vereniging, is aan het veranderen. Bedrijven zoeken naar een verbinding met de vereniging, een partnership, waarvan beide partijen profijt hebben; win-win dus.

Dit is de uitdaging waar sportverenigingen de komende jaren voor staan. Hoe kun je bestaande sponsors behouden, waar vind je nieuwe bedrijven en hoe kun je die met een unieke samenwerking aan je verbinden. Sport Fryslân heeft een methodiek ontwikkeld waarmee je het oude systeem van “gunnen” behoud, maar de nieuwe potentiële sponsor aan je bind, juist door te zoeken naar “dat wat je als vereniging de sponsor te bieden hebt”.

Wist je dat 65% van de Friese verenigingen zijn financiële positie als gezond omschrijft? Een derde van de verenigingen (landelijk) meldt teruglopende inkomsten uit de contributie en de horeca, de helft uit sponsoring en twee derde ziet een teruglopende gemeentelijke bijdrage.

Onze tips:

  • Breng de unieke kenmerken van je vereniging in kaart
  • Betrek het netwerk van alle (bestuurs)leden bij de sportclub om te komen tot een longlist van bedrijven
  • Bedenk welke tegenprestatie de vereniging kan bieden aan potentiele sponsors
  • Leer van wat anderen hebben bedacht en wat werkt
  • Denk out of the box! Sponsors zoeken nieuwe vormen van samenwerking.

Wil jouw vereniging meer sponsors? Meld je aan voor de informatiebijeenkomst!

Meer sponsors?