Nieuwe subsidiekans: bouw en onderhoud van sportaccommodaties

Laat u informeren over de nieuwe landelijke subsidieregeling ’Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties’. Per 1 januari 2019 kunnen sportverenigingen gebruik maken van de landelijke subsidieregeling ’Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties’.

Inhoud van de regeling
Ingaande 2019 verandert de btw-wetgeving op het gebied van de sport. Exploitanten van sportaccommodaties zoals gemeenten, sportstichting en Sport BV’s die nu btw-plichtig zijn, zullen vanaf 1 januari 2019 naar alle waarschijnlijkheid vrijgesteld van btw zijn voor hun activiteiten. Dat heeft voor hen grote, meestal nadelige, gevolgen. Het Ministerie heeft als tegemoetkoming en in overleg met de sportsector een subsidieregeling in het leven geroepen, die de nadelige gevolgen grotendeels wegneemt. Kortweg komt het er op neer dat er onder voorwaarden subsidie kan worden verleend voor de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties en voor de aanschaf en onderhoud van sportmaterialen. Daarnaast kan een aanvullende subsidie worden verleend voor uitgaven met betrekking tot energiebesparing en toegankelijkheid. Deze regeling geldt ook voor sportorganisaties (zoals verenigingen) die nu vrijgesteld zijn van btw.

Kijk voor de complete regeling op de website van officiële bekendmakingen.

In samenwerking met Caraad Belastingadviseurs organiseert de Buurtsportcoach op twee momenten een voorlichtingsavond waarin de regeling wordt uitgelegd.

Meld u aan via onderstaande link. Heeft u vragen? Neem dan contact op met verenigingsondersteuner René van Dam.

Datum:

19/11/2018 - 19/11/2018

Tijdsduur:
2 uur
Tijdsstip:
19.30 tot 21.30 uur
Plaats:
Ysbrechtum, Súdwest-Fryslân
Locatie:
Dorpshuis “It Nije Formidden”
Aanmelden
Dit bericht delen via Bericht delen via