Bericht van Netwerk in de Sport

Noodzakelijk uitstel loonsverhoging cao Sportverenigingen

Noodzakelijk uitstel loonsverhoging cao Sportverenigingen

De begin dit jaar conform de ca0 Sportverenigingen aangekondigde loonsverhoging van 2,3% die met ingang van 1 september 2020 zou worden doorgevoerd, is uitgesteld tot 1 januari 2021. De sociale partners FNV, CNV en Netwerk in de Sport zijn dit in een gezamenlijk overleg overeengekomen. Door de huidige ontwikkelingen rondom COVID-19 en de ingrijpende gevolgen daarvan voor de sportverenigingen, is het voor veel sportverenigingen niet mogelijk om deze loonsverhoging nu door te voeren. Met dit uitstel hopen de sociale partners de financiële druk bij sportverenigingen enigszins te verlichten. Lees hieronder het officiële statement van de betrokken partijen.

Officiële statement

Noodzakelijk uitstel loonsverhoging 1 september 2020 naar 1 januari 2021
Sociale partners hebben (na raadpleging met de achterban) besloten om de loonsverhoging van 2,3% op 1 september 2020 uit te stellen naar 1 januari 2021. Door de impact van de coronacrisis is het voor de sportverenigingen financieel niet haalbaar om de loonsverhoging op 1 september a.s. door te voeren. Veel verenigingen die de CAO Sportverenigingen hanteren hebben geen of slechts zeer beperkt gebruik kunnen maken van de NOW-maatregel. Ondanks dat juist deze verenigingen ‘goed werkgeverschap’ hoog in het vaandel hebben staan en een voorbeeld vormen voor de sector.

Het feit dat andere componenten, door de TOGS en door verlichting van de huurlast, gedeeltelijk zijn gecompenseerd heeft de financiële druk op het verenigingsleven weliswaar enigszins weggenomen, maar voor verreweg de meeste besturen zijn de zorgen nog zeer groot. Het effect van een mogelijk ‘tweede golf’, de reeds opgelegde limitering van het aantal toeschouwers, voorlopig blijvende tegenvallende horeca inkomsten, verwachte terugloop van sponsorinkomsten en in het ergste geval ledenverlies zal ook door de recent aangekondigde TASO maar nauwelijks kunnen worden opgevangen, al lijkt deze regeling enig soelaas te bieden voor de doorlopende loonkosten.

Van het belang van gekwalificeerd (technisch) kader hoeven we hopelijk niemand meer te overtuigen, maar van de rol die een goede CAO, die meedenkt en meebeweegt met de sector, lijkt nog niet iedereen doordrongen. Het besluit van Sociale partners hun waardering voor werknemers in de lokale sport nu nog niet tot uitdrukking te brengen middels de voorgenomen loonronde, maar uit te stellen tot 1 januari 2021, is daarom ook niet eenvoudig geweest. Onze ambitie de sector verder te professionaliseren en eenieder te overtuigen van de toegevoegde waarde die die de lokale sport de arbeidsmarkt te bieden heeft, blijft onverminderd groot.

Wij wensen alle verenigingen en hun werknemers veel succes en een hopelijk voorspoedige start toe van het nieuwe seizoen!

Logo's FNV NetwerkindeSport en CNV