Nu derde van Friese gemeenten aangesloten bij Volwassenenfonds

De gemeente Noardeast-Fryslân is aangehaakt bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Het is de zesde gemeente die aansluit, nog maar net na de gemeente Weststellingwerf die vorige maand aansloot. Afgelopen woensdag 13 juli tekenden wethouder Jouke Douwe de Vries van de gemeente Noardeast-Fryslân en directeur-bestuurder Anne Jochum de Vries van Sport Fryslân de overeenkomst. Het Volwassenenfonds maakt sport en cultuur mogelijk voor mensen die leven van een laag inkomen. Door aan te sluiten geeft de gemeente Noardeast-Fryslân uitvoering aan één van de actiepunten uit hun nieuwe actieplan armoede- en schuldenbeleid. Sport Fryslân is de organisatie die de uitvoering van het Volwassenenfonds doet en de coördinatie verzorgt voor de hele provincie Fryslân.

 

Wiis mei en grutsk op

Sporten of bezig zijn met een creatieve hobby als schilderen, theater of beeldende kunst heeft een bewezen positief effect op de gezondheid. In de provincie Fryslân leven ongeveer 20.000 huishoudens van een laag inkomen (bron: CBS). Om hen te ondersteunen is het Volwassenenfonds Sport & Cultuur in het leven geroepen. ‘Wy binne der tige wiis mei en grutsk op dat het tal Fryske gemeenten dat meidocht oan it Volwassenfonds sa hurd groeit”, zegt Anne Jochum de Vries. “Yn koarte tiid is no in tredde fan de Fryske gemeenten oansluten. Jild mei gjin beheining wêze ast sporte wolst en fan kultuer genietsje wolst. Want elkenien dy’t dat wol moat bewege kinne. It Volwassenfonds leveret dêr in wichtige bydrage oan. Dat al in tredde fan it tal Fryske gemeenten oansluten is, betsjut dat we goed op paad binne en dat der hieltyd mear minsken gewoan meidwaan kinne.”

 

Gezond en gelukkig leven

De gemeente Noardeast-Fryslân vindt deelnemen aan sport en culturele activiteiten erg belangrijk. Door aan te haken bij het Volwassenenfonds dragen we actief bij aan een gezond en gelukkig leven van de inwoners van onze gemeente.”Mei-inoar oan sport of kultuer dwaan, is tige wichtich yn it libben. Je fiele je der better troch en treffe oare minsken, wêrtroch je je sosjale netwurk fergrutsje. Jild mei dêrby gjin drompel wêze om mei te dwaan, fine wy. Elkenien dy’t yn ús gemeente wennet en in smelle beurs hat, komt foar stipe troch it fûns yn ‘e beneaming.” aldus wethouder Jouke Douwe de Vries.

 

Meedoen?

Een aanvraag bij het Volwassenenfonds wordt gedaan door een intermediair die actief is binnen de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan een schuldhulpverlener, minimacoach, buurtsportcoach of iemand van het gebiedsteam. Intermediairs zijn te vinden via de zoekfunctie op www.volwassenenfonds.nl.

 

Over het Volwassenenfonds

Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur zorgt ervoor dat het lesgeld en/of materialen worden betaald voor volwassenen die leven van een laag inkomen. De visie van het Volwassenenfonds is een inclusieve samenleving, waarin iedereen profiteert van de kracht van sport & cultuur. De missie is het wegnemen van financiële drempels tot sport & cultuur bij volwassenen. Gemeenten, intermediairs en potentiële partners worden opgeroepen om aan te haken bij het Volwassenenfonds, zodat iedereen in Nederland binnenkort kan profiteren van de positieve effecten van sport en cultuur.

Dit bericht delen via Bericht delen via