Waarom Sport Fryslân?

Wij helpen mensen voor wie sporten en bewegen niet vanzelfsprekend is. Wij vinden dat iedereen iedere dag met plezier moet kunnen sporten of bewegen. Of je nu gezond bent of juist door te sporten werkt aan je gezondheid. Van amateursporters tot parasporters en van jong tot oud; Sport Fryslân brengt Fryslân in beweging! Dat kunnen we niet alleen. Daarom werkt Sport Fryslân actief samen met de provincie Fryslân, Friese gemeenten, clubs en verenigingen, commerciële en maatschappelijke partners, gezondheidsinstellingen en vrijwilligers. Samenwerken aan een vitaal Fryslân.

Wat doet Sport Fryslân?

Wij zijn projectuitvoerder, coördinator, adviseur en werkgever van verschillende projecten. Denk bijvoorbeeld aan:

TeamFRL
Hét initiatief van Sport Fryslân waarbij we inwoners het plezier van bewegen laten ervaren. Alle inwoners van Fryslân in beweging, daar gaan we voor!

Jeugdfonds Sport Friesland
Wij zorgen ervoor dat 2.700 kinderen die om financiële redenen niet kunnen sporten, met de bijdrage van het Jeugdfonds Sport wél kunnen sporten. In Friesland wonen 13.000 kinderen die om financiële redenen niet kunnen sporten.

Sportwerkgever Fryslân
Wij zijn werkgever van 450 trainers, 45 buurtsportcoaches en vakleerkrachten.

Fryske sport yn dyn klasse
Samen met de Friese sportbonden zorgen we er voor dat 10.000 kinderen het hele jaar door kennismaken met de Fryske sporten.

Aangepast sporten
Iedereen kan sporten, ook als je leeft met een beperking. Wij zorgen voor mogelijkheden in de buurt. Deze sportmogelijkheden zijn te vinden op www.unieksporten.nl.

Sport op basisscholen
40.000 kinderen krijgen goede gymles op basisscholen door het project Sport op Basisscholen.

Sportkennis delen

Sport Fryslân heeft volop kennis over sportzaken in huis. Deze kennis delen we met:

  • clubs en verenigingen, om ze te ondersteunen bij vragen en wensen.
  • basisscholen, om kinderen al vroeg een gezonde leefstijl aan te leren.
  • gemeenten, om hun sportbeleid aan te laten sluiten op lokale behoeften en trends en ontwikkelingen.
  • GGD Fryslân, ROS Friesland, Zorgbelang Fryslân en De Friesland, om samen te werken aan een vitale regio.
  • NOC*NSF, Sportkracht12, WOS, Netwerk in de Sport, om samen te werken aan een krachtig Nederlands sportklimaat.

Sport Fryslan in cijfers

kinderen krijgen goede gymles op basisscholen.

sportverenigingen kunnen met hun sportvragen bij ons terecht.

trainers van verschillende verenigingen zijn bij ons in dienst.

buurtsportcoaches delen iedere dag hun passie voor bewegen.

Met welk sportvraagstuk kunnen wij je helpen?