Waarom Sport Fryslân?

Wie onvoldoende beweegt loopt een grotere kans op het krijgen van ziektes als diabetes en hart- en vaatziekten. Wist je dat er jaarlijks circa 350 Friezen sterven omdat ze te weinig bewegen? Sport Fryslân wil heel Fryslân in beweging krijgen.

Wat doet Sport Fryslân?

Wij zijn projectuitvoerder, coördinator, adviseur en werkgever van verschillende projecten. Denk bijvoorbeeld aan:

Jeugdfonds Sport Friesland
Wij zorgen er voor dat 2.500 kinderen die om financiële redenen niet kunnen sporten, met de bijdrage van het Jeugdfonds Sport wél kunnen sporten.

Sportwerkgever Fryslân
Wij zijn werkgever van 450 trainers, 45 buurtsportcoaches en vakleerkrachten.

Fryske sport yn dyn klasse
Samen met de Friese sportbonden zorgen we er voor dat 10.000 kinderen het hele jaar door kennismaken met de Fryske sporten.

Aangepast sporten
Iedereen kan sporten, ook als je een handicap hebt. Wij zorgen voor mogelijkheden in de buurt.

Sport op basisscholen
40.000 kinderen krijgen goede gymles op basisscholen door het project Sport op Basisscholen.

Sportkennis delen

Sport Fryslân heeft volop kennis over sportzaken in huis. Deze kennis delen we graag met:
• clubs en verenigingen, om ze te ondersteunen bij vragen en wensen.
• basisscholen, om kinderen al vroeg een gezonde leefstijl aan te leren.
• gemeenten, om hun sportbeleid aan te laten sluiten op lokale behoeften en trends en ontwikkelingen.
• GGD Fryslân, ROS Friesland, Zorgbelang Fryslân en De Friesland Zorgverzekeraar, om Fryslân samen vitaal te maken.

Sport Fryslan in cijfers

kinderen krijgen goede gymles op basisscholen.

gehandicapte sporters kunnen met onze hulp bewegen

sportverenigingen kunnen met hun sportvragen bij ons terecht.

trainers van verschillende verenigingen zijn bij ons in dienst.

buurtsportcoaches delen iedere dag hun passie voor bewegen.

Met welk sportvraagstuk kunnen wij je helpen?