Minder risico’s voor bestuurders

Minder risico’s voor bestuurders

Als sporter loop je het risico om een blessure op te lopen tijdens het sporten. Maar ook als bestuurder loop jij bepaalde risico’s wanneer je actief bent binnen de sportvereniging. Daar sta je uiteraard niet iedere dag bij stil, maar het is goed om in kaart te brengen hoe je deze risico’s kunt verminderen of wegnemen. Sport Fryslân helpt je daarbij.

Aan welke risico’s moet je denken?

Aan welke risico’s moet je denken?

Weten vrijwilligers in de kantine bij brand de brandblusser te vinden? Kan een trainer eerste hulp bieden wanneer een speler zich verwondt? Wie is er verantwoordelijk voor schade die tijdens de training ontstaat? Hoe zorg je voor een veilige sportomgeving? En hoe voorkom je dat je als bestuur (privé) aansprakelijk wordt gesteld? Wij begrijpen dat jij samen met je andere bestuursleden niet overal antwoord op hebt. Bij Sport Fryslân kun je terecht voor simpele en complexe verenigingsvragen. Jouw vraag is onze tak van sport!

Risico's indekken met de hulp van Sport Fryslân

Risico's indekken met de hulp van Sport Fryslân

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
Met een RI&E breng je in kaart wat in jouw vereniging nog niet goed geregeld is en ook wat echte (grote) risico’s zijn op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn van leden, trainers en supporters. Door het plan van aanpak uit te voeren voorkom je schade, persoonlijk letsel en financiële claims.

Bestuursaansprakelijkheidsverzekering en/of verenigingsverzekering
Het komt voor dat een vereniging, bestuurder of medewerker (vrijwilliger) aansprakelijk wordt gesteld voor schade of persoonlijk letsel. Met een goede verzekering komt de (schadeclaim) niet voor eigen rekening. Laat je goed informeren welke verzekeringen voor jouw vereniging belangrijk zijn.

Verklaring Omtrent Gedrag
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van een vrijwilliger, bestuurder of trainer in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie. Vrijwilligers die met minderjarigen of andere kwetsbare groepen werken in jouw sportvereniging kunnen gratis een VOG aanvragen.

Trainers automatisch verzekerd
Sportwerkgever Fryslân sluit voor haar medewerkers twee aansprakelijkheidsverzekeringen (algemeen en verkeer) af . Wanneer jullie trainers dus bij ons in dienst komen, zijn zij automatisch hiervoor verzekerd.

Bij Sport Fryslân kun je terecht voor:

  • vragen over bestuursaansprakelijkheid en (verenigings)verzekeringen.
  • een risico inventarisatie & evaluatie, om de risico’s in beeld te brengen.

Vragen over risico’s binnen jouw club?

Lees dan de veelgestelde vragen of neem dan contact op met Diana van Houten.

Diana van Houten, Coördinator Bedrijfsvoering/ Projectleider
06 12 17 04 40 06 12 17 04 40 / diana@sportfryslan.nl

Contact

Neem contact op met onze helpdesk voor sportverenigingen!