Verbondenheid
Waar het vroeger een gegeven was dat mensen zich voor het leven aan de vereniging verbond en bijdrage leverde, vraagt dat in deze tijd meer en specifieke aandacht. Onder invloed van de toenemende individualisering is het creëren van verbondenheid een grotere uitdaging.

Wet- en regelgeving
Dit alles moet gebeuren met bewaking van de (lange termijn) visie én met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving. Dat zijn grote verantwoordelijkheden waarbij handvatten en praktische hulp goed van pas kunnen komen.

Kritische kijk
Maar een visie en een toekomstbestendig beleid ontwikkelen, inspelen op veranderingen in de maatschappij en vernieuwend te werk gaan is niet alleen een kwestie van de juiste hulp krijgen. Het is net zo goed in de spiegel durven kijken, jezelf en andere bestuurders kritisch beschouwen op terreinen als representativiteit, competenties, netwerk en veranderkracht.

Contact

Stel al jouw vragen over beleidszaken aan projectleider Allard Donker.

Vrijwilligers en personeel

Vrijwilligers en personeel

Bestuursleden, coaches, trainers en vele anderen zetten zich samen in voor de vereniging. In principe ga je met al deze mensen een relatie aan, in de verhouding van werkgever en werknemer of van club en vrijwilliger. Weet je welke taken en verplichtingen daar eigenlijk bij komen kijken?

Arbeidsrelatie en vergoedingen

  • Als bestuurder van een sportvereniging ben jij verantwoordelijk voor de trainers en coaches die bij jouw club werkzaam zijn. Of dat nou vrijwilligers of professionals zijn; jij zorgt dat er aan het begin van ieder seizoen goede afspraken worden gemaakt. Daar komt nog heel wat bij kijken. lees verder > 

Werving & Selectie (SportMatchNoord)

  • Voordat je start met het willekeurig plaatsen van advertenties of met het ophangen van posters, is het goed om een aantal dingen van tevoren helder te hebben. Maak daarom een goed profiel waarin je vastlegt wat je van een medewerker verwacht, maar wat je als vereniging kunt bieden.
  • Heb je vervolgens een mooie vacature(tekst) opgesteld en wil je die breed onder de aandacht brengen? Plaats dan je vacature kosteloos op werkenindesport.nl.
  • Lukt het niet om een geschikte kandidaat te vinden? SportMatchNoord gaat voor je op zoek naar sportprofessionals in Noord Nederland. Of het nu gaat om een sportcoach, groepsinstructeur, trainer of docent. Op basis van ‘no cure no pay’ stellen zij hun expertise graag beschikbaar om de juiste mensen voor jullie te vinden.
  • Ga naar sportmatchnoord.nl

Risico's indekken

Risico's indekken

Weten vrijwilligers in de kantine bij brand de brandblusser te vinden? Kan een trainer eerste hulp bieden wanneer een speler zich verwondt? Wie is er verantwoordelijk voor schade die tijdens de training ontstaat? Hoe zorg je voor een veilige sportomgeving? En hoe voorkom je dat je als bestuur (privé) aansprakelijk wordt gesteld? Bij het indekken van risico’s spelen onder andere deze thema’s een rol:

  • Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
  • Bestuursaansprakelijkheidsverzekering en/of verenigingsverzekering
  • Verklaring omtrent Gedrag (VOG)

Lees meer over deze thema’s >

Samenwerken

Samenwerken

Samenwerking is steeds belangrijker. Samenwerking met nabijgelegen verenigingen door bijvoorbeeld het delen van een accommodatie, maar zeker ook samenwerking met andere partijen in de lokale gemeenschap. Denk aan samenwerkingsverbanden tussen de vereniging, scholen, wijkteams, bedrijven en zorginstellingen. Door gezamenlijk gedeelde doelen na te streven kunnen grote resultaten worden bereikt… lees verder >

Veilig sportklimaat

Veilig sportklimaat

Sport levert prachtige momenten op en sport is leuk om te doen! Niet voor niets staan iedere week miljoenen Nederlanders op en rond het sportveld, de baan of het bad. Sport brengt mensen samen, zorgt dat ze gezond blijven, maar vooral dat ze plezier hebben. Meestal, want soms gaat het mis. Een scheldpartij, wat duw- en trekwerk of een serieuze vechtpartij. En dat wil niemand.

Sportplezier, daar gaat het om.
Daarom werken sportbonden, NOC*NSF en gemeenten in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) sinds 2019 aan het gezamenlijk nationaal Sportakkoord.

Lees verder over een veilig sportklimaat >

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op 25 mei 2018 is er een nieuwe Privacywet (AVG) ingegaan en deze verplicht alle organisaties en dus ook sportverenigingen om vanaf die datum te voldoen aan eisen van bescherming van persoonsgegevens. Je moet dit goed regelen en vooral kunnen aantonen dat het geregeld is.

Omgang met persoonsgegevens
De AVG versterkt de positie van de betrokkenen (de mensen van wie gegevens worden verwerkt). Zij krijgen sterkere privacy rechten. Organisaties die persoonsgegevens verwerken – en daar horen ook sportverenigingen toe – krijgen meer verplichtingen. Er geldt een documentatieplicht: met documenten kunnen aantonen dat je voldoet aan de AVG. Concreet betekent dit: beleid maken en opschrijven hoe je omgaat met persoonsgegevens van je leden en/of vrijwilligers.

Vragen over de AVG
Heb je nog vragen over de AVG, dan is er de AVG helpdesk, waar je antwoorden vindt op heel veel vragen over de privacywet. Deze Q&A-site vervangt het Q&A-document, wat je voorheen op deze website kon downloaden.

Voorbeelddocumenten
Als verdere ondersteuning zijn er vier voorbeelddocumenten beschikbaar: een ‘Verwerkersovereenkomst’, – ‘Geheimhoudingsverklaring’, – ‘Privacyverklaring’ en een ‘Toestemmingsverklaring’.


Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is 10 november 2020 aangenomen in de Eerste Kamer en zal formeel in werking treden op 1 juli 2021. Dat heeft ook gevolgen voor bestuurders van verenigingen en stichtingen in de sportbranche.

Aangevuld en verduidelijkt
Met de WBTR wordt de regeling voor bestuur en toezicht bij de vereniging en de stichting aangevuld, verduidelijkt en zo veel mogelijk in lijn gebracht met de regelingen die al gelden voor de BV en de NV. Die behoefte is ontstaan vanuit de praktijk waarin bleek dat er jaarlijks landelijk zo’n 11 miljoen euro bij verenigingen en stichtingen verdwijnt. De wet is dan ook vooral bedoeld om ‘behoorlijk’ bestuur te bevorderen en ‘onbehoorlijk’ bestuur te voorkomen.

Taakstelling, aansprakelijkheid en besluitvorming
De wettelijke veranderingen hebben vooral betrekking op de taakstelling van het bestuur, de aansprakelijkheid en de besluitvorming van de bestuurders en de toezichthouders met een tegenstrijdig belang aan dat van de organisatie. Veel van wat nu in de WBTR extra wordt vastgelegd als verplichting is gelukkig nu al gangbaar in de praktijk. De gevolgen vallen voor lokale verenigingen en stichtingen dus best mee.

Wat verandert er?
De wetswijziging heeft een aantal consequenties voor verenigingen.

  • De wet is vanaf 1 juli 2021 van toepassing. Sportverenigingen zullen vanaf die dag volgens de wet moeten handelen. De statuten hoeven niet direct te worden aangepast. Verenigingen en stichtingen worden bij een eerstvolgende wijziging van de statuten geacht deze in lijn te brengen met de WBTR.
  • Het advies is wel om hier niet te lang mee te wachten. De wet gaat namelijk wel gelden vanaf 1 juli 2021 en het is niet handig als bij bijvoorbeeld problemen rondom besluitvorming je statuten afwijken van de wet.

Meer informatie

Beleid

Contactpersonen

Allard Donker, Projectleider
06 53 48 08 99 06 53 48 08 99 / allard@sportfryslan.nl

Diana van Houten, Coördinator Bedrijfsvoering/ Projectleider
06 12 17 04 40 06 12 17 04 40 / diana@sportfryslan.nl