Met de inzet van het bewegingsonderwijs op basisscholen stellen wij ons ten doel om de kwaliteit van het bewegingsonderwijs naar een hoger niveau te tillen, met aandacht voor motorische ontwikkeling, gedrag, maar vooral plezier in bewegen van de kinderen. Hiermee willen we de jeugd vaardigheden meegeven waarmee zij ook later in hun leven de positieve effecten van sport en bewegen ervaren.

Om dit te bewerkstelligen stellen we hoge kwaliteitseisen aan ons personeel en leiden ze intern op om aan de bovengenoemde eisen te kunnen voldoen. De Vakleerkrachten stemmen waar nodig en/of mogelijk af met het lokale Beweegteam om een bredere rol als aanjager van een actief beweegbeleid op en rond de scholen te kunnen vervullen.

Onze dienstverlening

Onze dienstverlening

Onze dienstverlening bestaat uit:

De Vakleerkracht Bewegingsonderwijs verzorgt de gymlessen tijdens de in overleg vastgestelde schooluren. Ook vervult de Vakleerkracht de volgende taken: 

 • vakleerkracht overleg met en/of advisering aan groepsleerkrachten omtrent bewegen op en rond school;
 • voorbereiding themagymlessen, zoals bijvoorbeeld buitenspeeldag of Pietengym (afgestemd op thema’s school);
 • mede organiseren sportdag of koningsspelen voor groep 1 t/m 8;
 • advisering over gymzaal inventaris (groot en klein materiaal);
 • motorische screening;
 • advies over invulling rapport en/of rapport schrijven.

Geen onderdeel van onze standaard dienstverlening, maar wel mogelijk tegen meerprijs, o.a.:

 • advies over indeling schoolplein;
 • integreren van een beweeghoek bij de kleuters en/of op de gang;
 • advies over sportstimulering, zoals bijv. beweegmomentjes in de klas;
 • het organiseren/geven van schoolpleinspelen;
 • het geven van MRT;
 • het geven van training, zoals Rots & Water.

Kosten dienstverlening

Kosten dienstverlening

Voor één les, van 45 minuten, bewegingsonderwijs per week gedurende het gehele schooljaar betaalt u een vast bedrag van € 2.031,75. Reiskosten worden op basis van daadwerkelijk gereden kilometers gefactureerd met een maximaal van 100 km á € 0,19 per kilometer.
Het aanbieden van wettelijk geregeld onderwijs is vrijgesteld van BTW.

Wilt u lessen van 50 of 60 minuten? Dan betaalt u respectievelijk € 2.257,50 of € 2.709,00 per les per schooljaar.

Wellicht overbodig, maar niet onbelangrijk: zet u de middelen uit het Werkdrukakkoord in om een deel van de kosten te dekken?

Contact

Contact

Weten wat wij voor u kunnen betekenen met de dienstverlening Vakleerkracht Bewegingsonderwijs?

Voor gemeenten Súdwest-Fryslân en Weststellingwerf kunt u contact opnemen met:
Irene Bok, Regiomanager
E: irene@sportfryslan
T: 06 51 44 20 16

Voor gemeenten Waadhoeke, Opsterland en Vlieland kunt u contact opnemen met:
Remco den Dulk, Regiomanager
E: remco@sportfryslan
T: 06 48 34 28 45

Voor alle overige gemeenten kunt u contact opnemen met:
Melis van der Meer, Accountmanager Onderwijs
E:  melis@sportfryslan.nl
T: 06 12 66 83 17