Waarmee helpt Sportwerkgever Fryslân?

Waarmee helpt Sportwerkgever Fryslân?

Je kunt bij Sportwerkgever Fryslân kiezen uit de volgende pakketten:

 • Overname volledig werkgeverschap (Sportwerkgever Fryslân wordt de formeel werkgever)
 • Personeel- en Salarisadministratie (de vereniging blijft zelf formeel werkgever).
 • Losse modules: functioneringsbegeleiding, conflictbemiddeling, Risico Inventarisatie en Evaluatie, arbeidsrechtelijk advies

Alle mogelijkheden in een overzicht? Bekijk onze overzichtstabel.

Direct naar alle voordelen? Bekijk ze hier.

Bepaal de arbeidsrelatie

Bepaal de arbeidsrelatie

Vooraf is voor jou als verenigingsbestuurder niet altijd duidelijk welke soort samenwerking je aangaat met een trainer of medewerker. Dit kan een vrijwilliger zijn, een loondienstverband of als opdrachtgever van een zzp’er. Middels ons stroomschema krijg je een indicatie over welke arbeidsrelatie ontstaat.

Naar het stroomschema >

Arbeidscontract

Arbeidscontract

Weet u waaraan een contract moet voldoen? Wij maken de arbeidsovereenkomst op en zorgen voor een volledige personeelsadministratie.

 • Wij maken een arbeidsovereenkomst op tussen de stichting, trainer en sportvereniging. Alle belangrijke zaken, zoals het salaris, zijn daarmee vastgelegd.
 • Wij bieden de trainers een specifiek arbeidsvoorwaardenpakket aan door het toepassen van de CAO voor Sportverenigingen.
 • Gratis contractbeheer: Loopt het contract af? Wij brengen u tijdig op de hoogte en regelen het vervolg. Mutatie doorvoeren omdat de trainer minder uren werkt? Dat kan het hele jaar door!

Bekijk alle risico’s en hoe wij helpen om deze risico’s te voorkomen >

Betaling salaris

Betaling salaris

Wij helpen u om naheffing en boetes te voorkomen, zodat uw sportvereniging op dit vlak geen financiële schade leidt!

 • Wij verzorgen de salarisadministratie van de trainer volgens de geldende wet- en regelgeving.
 • Uw trainer krijgt elke maand een correcte uitbetaling van het salaris en ontvangt loonstroken en een jaaropgave.
 • Wij geven u inzage in de vrijwilligersregeling en vergoedingen en het werken met zzp’ers in de sport.

Bekijk alle risico’s en hoe wij helpen om deze risico’s te voorkomen >

Conflict en ontslag

Conflict en ontslag

Heeft uw sport vereniging problemen met het functioneren van de trainer? Wij geven u advies en zorgen voor de nodige begeleiding zodat het conflict opgelost wordt.

 • Wij bemiddelen bij een conflict tussen de trainer en de vereniging.
 • Wij begeleiden ontslagprocedures op de juiste wijze. Dit kan zijn via het UWV, een vaststellingsovereenkomst of indien noodzakelijk de kantonrechter.
 • De jurist die wij inschakelen, staat uw sportvereniging bij en de juridische kosten (excl. ontslagvergoeding) komen voor rekening van Sportwerkgever Fryslân.

Bekijk alle risico’s en hoe wij helpen om deze risico’s te voorkomen >

Ziekteverzuim

Ziekteverzuim

Moet uw trainer doorbetaald krijgen bij ziekte? Wij nemen de doorbetaling en begeleiding voor onze rekening zodat u geen extra kosten heeft.

 • Wij hebben een contract met een arbodienst die uw trainer bij ziekte professioneel begeleidt.
 • Vanaf de derde maand van ziekte heeft uw sportvereniging geen dubbele lasten bij inzet van een vervangende trainer. Wij nemen de doorbetaling voor onze rekening.
 • Wij regelen de volledige (ziekteverzuim) administratie, starten met re-integratie en houden de contactpersoon van de vereniging op de hoogte.

Bekijk alle risico’s en hoe wij helpen om deze risico’s te voorkomen >

Wat doen we?

Wij adviseren, informeren en zorgen voor de uitvoering van personeelszaken en nemen het werkgeverschap over (volgens actuele wet- en regelgeving).

De trainer wordt (onbewust) zwart uitbetaald? Arbeidsvoorwaarden zijn niet in een contract vastgelegd? De vereniging betaalt de trainer niet door bij ziekte? Dit klinkt misschien als de makkelijkste oplossing voor de sportvereniging. Bestuurders beseffen vaak niet dat ze de werkgever van de trainer zijn. Als de sportvereniging deze taken niet volgens de wet uitvoert, loopt de bestuurder van zo’n sportvereniging persoonlijke en financiële risico’s.

Lees meer >

Hulp nodig op het gebied van werkgeverschap?

Neem contact met ons op:

Mail: info@sportwerkgeverfryslan.nl
Telefoon: 0513 – 630 661

Yanna de Vries, HR Adviseur/ Manager Sportwerkgever Fryslân
06 53 48 08 53 06 53 48 08 53 / yanna@sportfryslan.nl

Marja de Hoop, Verenigingsadviseur HR
06 82 87 61 71 06 82 87 61 71 / marja@sportfryslan.nl

Allet Gommers, Medewerker financiën
06 51 98 58 24 06 51 98 58 24 / allet@sportfryslan.nl

Wendy van Diggelen, HR Medewerker
06 82 72 84 26 06 82 72 84 26 / wendy@sportfryslan.nl

Maak een afspraak