Waarom verduurzamen?

Kostenbesparing
Met relatief eenvoudige maatregelen op het gebied van goede isolatie, inregelen van de verwarmingsinstallatie, LED verlichting, keukenapparatuur en duurzame energie daalt de energierekening met minimaal 10-15%.

Onderscheidend vermogen
Verduurzaming biedt kansen voor verenigingen om maatschappelijk te innoveren en zich daarmee te onderscheiden van de rest. Daarmee bind je wellicht ook (nieuwe) leden en (nieuwe) vrijwilligers die waarde hechten aan dit onderwerp.

Sponsoren en financiering
Verduurzaming kan meer waarde bieden voor sponsors van de club. Naast een financiële vergoeding (reclameborden, shirts etc.) kunnen producten en diensten van sponsors ingezet worden. Het installatiebedrijf wat al sponsor is kan bijvoorbeeld de zonnepanelen of HR-ketel plaatsen. Maar ook het sponsoren van duurzame verenigingen kan lucratief zijn voor bedrijven. Het levert meer positieve publiciteit op.

Verantwoordelijkheid
Meewerken aan klimaatdoelstellingen van het klimaatakkoord. Namelijk 95% CO2-reductie op alle sportaccommodaties in Nederland in 2050, met een tussentijdse doelstelling van 49% CO2-reductie in 2030.

Subsidiemogelijkheden
Zowel op landelijk als lokaal niveau zijn subsidies beschikbaar. Hiermee kunnen projecten of initiatieven (gedeeltelijk) bekostigd worden.

Leuk
Naast alle opbrengsten is het ook gewoon leuk om je club te verduurzamen. Je doet het samen met mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn om de vereniging te helpen. Het maakt de club sterker, er is sprake van successen en je leert clubgenoten beter kennen of ontmoet nieuwe mensen.

Wat kun je als sportvereniging doen?

  • Leden en bezoekers energiebewust om laten gaan met de sportaccommodatie.
  • Een duurzame sportvereniging bezoeken om inspiratie op te doen en praktische tips te krijgen.
  • De sportaccommodatie energiebewust verbouwen en/of onderhouden.

Waarom nu?

  • Vaste lasten, waaronder energie, stijgen alleen maar, terwijl inkomsten gelijk blijven of zelfs dalen. Voor veel sportverenigingen is kostenbesparing daarom een dringende noodzaak.
  • De corona-crisis hakt er flink in, waardoor besparen nog harder nodig is.
  • Er zijn goede financiële arrangementen voor sportverenigingen: als er geleend moet worden, kan dit al tegen 1,95%.
  • Er is subsidie beschikbaar voor Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA).
  • Er kan kosteloos gebruik worden gemaakt van professionele ondersteuning bij het verduurzamen van de sportaccommodatie.

Verduurzaming bij v.v. De Wâlden

Cijfers Friesland

sportverenigingen met een eigen accommodatie hebben baat bij duurzame investeringen

Friese gemeenten hebben ons opdracht gegeven verenigingen te helpen bij het verduurzamen van sportaccommodaties

sportverenigingen hebben een energiebesparingsadvies van ons ontvangen

%

van de sportverenigingen die een energiebesparingsadvies hebben ontvangen, investeert in verduurzamende maatregelen

Veelgestelde vragen

Lees de veelgestelde vragen over het verduurzamen van een sportvereniging en -accommodatie.

Schakel Sport Fryslân in

Zet de eerste stap in het verduurzamen van jullie sportaccommodatie door contact op te nemen met Allard Donker. Hij weet hoe jullie vereniging professionele en financiële ondersteuning aan kan vragen.

Allard Donker, Projectleider
06 53 48 08 99 06 53 48 08 99 / allard@sportfryslan.nl

Provincie Fryslân

Sport Fryslân

Contact

Neem contact op met onze helpdesk voor sportverenigingen!