Inkomsten 
Staan er genoeg baten tegenover de (vaste) kosten? Geen enkele sportvereniging kan bestaan zonder inkomsten. De meeste inkomsten voor sportverenigingen bestaan uit: sponsoren, contributie en kantine inkomsten. Maar hoe werf en behoud je sponsoren? Een goed doordacht sponsorbeleid is dus van belang. Sponsorbeleid is iets wat je als sportverenigingen zelf moet ontwikkelen omdat het voor elke verenging anders is. Ondersteuning (Succesvol Sponsors Werven en Behouden) hierbij kan wel gewenst zijn.

Welke andere inkomsten zijn aan te boren? Te denken valt aan subsidies en crowdfunding.

Meer weten? Vraag Sport Fryslân.

Contact

Stel al jouw vragen over financiële zaken aan projectleider Allard Donker.

Financiele mogelijkheden voor sporters

Financiele mogelijkheden voor sporters

Sporters die niet zoveel geld te besteden hebben, kunnen in bepaalde gevallen gebruikmaken van het Jeugdfonds of Volwassenfonds Sport & Cultuur. Dit fonds kan voor mensen die dat nodig hebben de contributie en eventueel sportartikelen vergoeden.

Kinderen en jongeren t/m 17 jaar

Volwassenen 18+

Financiën

Contactpersonen

Allard Donker, Projectleider
06 53 48 08 99 06 53 48 08 99 / allard@sportfryslan.nl

Diana van Houten, Coördinator Bedrijfsvoering/ Projectleider
06 12 17 04 40 06 12 17 04 40 / diana@sportfryslan.nl