Sport in je klaslokaal

Sport in je klaslokaal

Wil jij wel eens fierljeppe, reedride of Frysk damje? Met het lespakket Fryske sport yn dyn klasse haal je als docent maar liefst zes Friese sporten in je klaslokaal. Of nou ja, in je lokaal. Je gaat er vooral op uit met de leerlingen. Naar bijvoorbeeld de fierljepskâns, het kaatsveld en uiteraard de ijsbaan.

Wat is Fryske sport yn dyn klasse?

Wat is Fryske sport yn dyn klasse?

Fryske Sport yn dyn Klasse laat kinderen van groep 5 t/m 8 kennismaken met de zes Fryske sporten. Sporten die behoren tot het cultureel erfgoed van onze provincie. Fryske sport yn dyn klasse is een initiatief van Sport Fryslân, de Fryske sportbonden, Fryske ijshallen en onderwijskoepels en wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Fryslân.

Wat ga je doen?

Wat ga je doen?

Tijdens verschillende lessen leren de kinderen over de historie en de huidige spelregels van de Fryske sporten, maar gaan ze vooral ook aan de slag tijdens sportieve clinics. En een bezoekje aan het museum of een wedstrijd mag natuurlijk niet ontbreken.

Dit is best leuk, jonge! Dit is wol moeilijk. Meester, meie we dit faker dwaan?”

Jinte

deelnemer Fryske sport yn dyn klasse

Wil jij een clinic Fryske sporten met jouw klas?

Fryske sport yn dyn klasse in cijfers

kinderen maakten in het schooljaar 2018-2019 kennis met de Fryske sporten

scholen gebruiken het lespakket

gemeenten organiseren buurtsportcoaches structureel activiteiten met Fryske sporten

partners maken dit gezamenlijk met Sport Fryslân mogelijk

BDOF

Schoolschaatsen Thialf

Frysk Ljeppers Boun

Elfstedenhal

Het Watersportverbond

CBO Fryslân

CIOS Sport & Bewegen

Koninklijke Watersportvereniging Sneek

Bewegen Op Water

Gewest Fryslân

Iepen Fryske Kampioenskippen Skûtsjesilen

Sintrale Kommisje Skûtsjesilen

Koninklijke Nederlandse Kaatsbond

KNHS Regio Friesland

Frysk Damjen

Sport op Basisscholen

Thialf

Provincie Fryslân

CBO Fryslân

Gewest Fryslân

Sport Fryslân

TRES

Waar kan Sport Fryslân jou mee helpen?

Sport Fryslân vindt het belangrijk dat alle leerlingen kennismaken met de Fryske sporten. We helpen je graag met:
• het aanreiken van kant en klare lespakketten over de Fryske sporten.
• het organiseren van een sportieve excursie om zelf aan de slag te gaan met de Fryske sporten.

Sport Fryslân inschakelen om jouw project succesvol te lanceren?

Neem contact met ons op:

Rainer de Groot, Coördinator Jeugdfonds Sport & Cultuur
06 30 34 72 49 06 30 34 72 49 / rainer@sportfryslan.nl

Contact

Meedoen aan Fryske sport yn dyn klasse? Bel, mail of app ons: 06 30347249 of meld je direct aan via www.fryskesportyndynklasse.frl