Wat is JOGG?

Wat is JOGG?

Sport Fryslân werkt samen met GGD Friesland, ROS Friesland en 12 Friese gemeenten voor een beter gewicht bij jongeren! Samen zorgen we ervoor dat kinderen gezonder eten en meer bewegen.

Wat doet de JOGG-coach?

Wat doet de JOGG-coach?

Om overgewicht bij kinderen en jongeren tegen te gaan, kun je als gemeente gebruikmaken van een JOGG-coach van Sport Fryslân. Deze coach gaat aan de slag met het maken van een (netwerk)analyse en een concreet plan van aanpak. Bovendien helpt de coach jullie gemeente bij het vormen van werkgroepen en het organiseren van activiteiten en bijeenkomsten.

Waar kan Sport Fryslân jullie gemeente bij helpen?

Waar kan Sport Fryslân jullie gemeente bij helpen?

Als jullie gemeente meedoet aan het JOGG-initiatief zorgt Sport Fryslân ervoor dat jullie gemeente:

  • overgewicht bij jongeren van 0 tot 19 jaar effectief aanpakt via een lokale, duurzame, intersectorale aanpak.
  • intensief samenwerkt met publieke en private partijen.
  • de eerste zes maanden zes uur per week ondersteuning krijgt van een JOGG-coach.

JOGG Harlingen

“Het mes snijdt aan twee kanten: enerzijds wordt het blikveld van de kinderen verruimd. Ze worden enthousiast voor een bepaalde sport of voor een andere manier van koken en/of eten. Anderzijds levert het de aanbieders nieuwe leden of klanten op. Een win-win situatie.”

Elles van der Kooij

JOGG-regisseur gemeente Harlingen

De JOGG-coach helpt jullie gemeente bij:

  • het maken van een (netwerk)analyse en een concreet plan van aanpak om overgewicht bij jongeren van 0 tot 19 jaar effectief aan te pakken.
  • het vormen van werkgroepen en het organiseren van activiteiten en bijeenkomsten.

JOGG inzetten in jullie gemeente?

Neem daarvoor contact op met Anita Bakker.

Anita Bakker, Senior Projectleider
06 10 32 49 15 06 10 32 49 15 / anita@sportfryslan.nl