Ontwikkeling van vrijwilligers en personeel
Investering van tijd en geld in vrijwilligers en personeel stopt echter niet bij het vinden van de juiste mensen. Uitbreiding van de kennis en vaardigheden kan grote stappen voorwaarts betekenen voor de vereniging en de mensen in kwestie de nodige uitdaging en verdieping bieden. Bovendien is voor een aantal taken en functies een bepaalde scholing verplicht. Blijvende ontwikkeling van de mensen past perfect in een tijd die steeds meer professionalisme van de sportvereniging vraagt.

Scholingsmogelijkheden
Er zijn verschillende scholingsmogelijkheden voor vrijwilligers en personeel. Bonden hebben vaak sport specifiek aanbod, Academie voor Sportkader en Sport Fryslân bieden vaak sport generieke opleiding/cursussen aan. Weet je niet waar je moet beginnen? Vraag Sport Fryslân.

Trainers vervullen een belangrijke rol
De rol van trainers en coaches wordt weleens onderschat. In een aantal sporten gaat het om kundige professionals met verplicht diploma én licentie, maar ook bij niet-professionals is hun rol op de vereniging veel groter of kan deze veel groter zijn dan alleen technische inbreng. De coach heeft veel contact met de leden, is vaak een vertrouwenspersoon, motiveert, enthousiasmeert en begeleidt. Hij of zij is een verbinder, waar de vereniging zijn voordeel mee moet doen. Wil je aan de slag met het opleiden van je trainers en coaches? Er zijn verschillende mogelijkheden, waaronder Clubkadercoaching.

Contact

Stel al jouw vragen aan projectleider Allard Donker.

Clubkadercoaching / trainersbegeleiding

Clubkadercoaching / trainersbegeleiding

Belang van bekwame trainers
Plezier en ontwikkeling zijn belangrijke factoren als het gaat om beginnen met sporten en blijven sporten. Trainers en coaches spelen daarbij een doorslaggevende rol. Steeds meer wordt de waarde van sportverenigingen met een positieve sportcultuur onderkend: sociaal veilig, inclusief en pedagogisch sterk. Dat vraagt om trainers en coaches, die niet alleen sportinhoudelijk verstand van zaken hebben, maar juist ook in pedagogisch-didactisch opzicht bekwaam zijn. Een Clubkadercoach helpt een vereniging daarbij!

Wat doet een Clubkadercoach?
Een Clubkadercoach helpt trainers/coaches door hen structureel op te leiden en te begeleiden. Hoe zorgen zij ervoor dat iedereen plezier ervaart, dat de oefeningen lekker lopen en dat het sporten bij de club ook een bijdrage levert aan de sociale en persoonlijke ontwikkeling?

Clubkadercoach bij de vereniging
De rol van Clubkadercoach wordt veelal uitgevoerd door een buurtsportcoach (of andere professional), die gedurende één of twee seizoenen de club ondersteunt bij het opzetten en ‘normaal maken’ van trainersbegeleiding. De Clubkadercoach zorgt ervoor dat na zijn vertrek deze rol wordt overgenomen door trainersbegeleiders van de club zelf. Zo draagt hij bij aan het vergroten van het aantal vitale sportverenigingen met een positieve sportcultuur.

Wil je aan de slag met trainersbegeleiding?
Lees eens het ervaringsverhaal > van Paula Botermans bij KV Westergo.
Vraag Sport Fryslân naar de mogelijkheden in jouw gemeente.

Succesvol vrijwilligers werven en behouden

Succesvol vrijwilligers werven en behouden

Vrijwilligers zijn onbetaalbaar
Maar zijn ze ook onvindbaar? Veel verenigingen kampen met een tekort aan vrijwilligers, het doen van vrijwilligerswerk is niet voor alle leden vanzelfsprekend. Tijd en betrokkenheid ontbreekt. Laten nu juist dat de succesfactoren zijn om vrijwilligers te werven. Als je ervan uitgaat dat iedereen wel iets zou kunnen en willen doen voor de vereniging kun je veel nieuwe vrijwilligers bereiken.

Hoe bereik je nieuwe vrijwilligers?
Sport Fryslân helpt, in drie avonden, bij het vinden van nieuwe vrijwilligers. Ervaring leert dat aan het einde van de cursus de vrijwilligersaantallen ruim zijn verbeterd en vele functies zijn ingevuld, waaronder ook vaak structurele.

Hoe ziet een cursus succesvol vrijwilligers werven er uit?
De cursus bestaat uit 3 avonden waarin onze cursusleider vrijwilliger coördinatoren en bestuursleden meeneemt in het proces op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Aan het einde van de cursus heeft de vereniging niet alleen meer vrijwilligers, maar is er ook een vrijwilligers beleidsplan opgesteld. De drie avonden zien er als volgt uit:

  • De eerste avond staat in het teken van de motieven van vrijwilligers, waarom doen mensen dit? Hoe zorg je er nu voor dat er draagvlak is om leden te motiveren vrijwilligerswerk te gaan doen? Je wordt meegenomen op zoek naar nieuwe vrijwilligers.
  • De tweede avond is echt gericht op de praktische kant: hoe haal je nu de nieuwe vrijwilligers binnen. Samen maak je een campagne die past bij jouw club. Je oefent samen met de andere cursisten hoe je het gaat aanpakken. Aan het einde van de avond heb je het vertrouwen om de campagne ook echt uit te voeren. In je eigen tijd ga je aan de slag om nieuwe vrijwilligers te benaderen.
  • Op avond drie ligt de focus op het vervolg: hou behoud je nu de (nieuwe) vrijwilligers. Je hebt er nu wel zoveel nieuwe mensen bij, maar je wilt er ook voor zorgen dat je volgend jaar niet weer op zoek moet naar een half nieuw corps. We laten je zien hoe je beleid maakt op het binden en behouden van je vrijwilligers.

Wat levert de cursus op?
Aan het einde van de cursus heeft de vereniging een mooie uitbreiding van het vrijwilligerscorps en is er een goed beeld hoe je de vrijwilligers gemotiveerd houdt om met vol enthousiasme het vrijwilligerswerk te blijven doen.

Meer weten? Vraag Sport Fryslân.

Kader sportverenigingen

Contactpersonen

Allard Donker, Projectleider
06 53 48 08 99 06 53 48 08 99 / allard@sportfryslan.nl

Diana van Houten, Coördinator Bedrijfsvoering/ Projectleider
06 12 17 04 40 06 12 17 04 40 / diana@sportfryslan.nl