Waar bestaan de kosten uit?

Waar bestaan de kosten uit?

Sportwerkgever Fryslân heeft geen winstoogmerk en brengt daarom de salariskosten (bruto loon + werkgeverslasten) en de eventueel te verstrekken reiskostenvergoeding bij de sportorganisatie in rekening. Daarnaast krijg je sportvereniging een factuur voor:

  • De kosten van uitvoerende werkzaamheden die betrekking hebben op salarisadministratie, contractadministratie en ziekteadministratie.
  • De aan het werkgeverschap gerelateerde kosten, zoals verzekeringen, loondoorbetaling bij ziekte en andersoortige wettelijke verplichtingen; daarvoor brengen wij een percentage van de loonsom (brutoloon + werkgeverslasten sociale verzekeringen) in rekening.
  • In geval van ziekte van een trainer blijven wij de vereniging gedurende de “eigen-risicotermijn” factureren. Ná deze eigen risico periode komen de kosten van het salaris voor rekening van Sportwerkgever Fryslân. Dit geldt tot en met de 104e week van de ziekte. Onder de “eigenrisico- termijn” wordt verstaan: de maand waarin de trainer ziek wordt en de daarop volgende maand. Dit is gemiddeld zes weken.

Bekijk hier de kosten dienstverlening en premies 2018 >

Kostenberekening aanvragen

Kostenberekening aanvragen

Wil je weten wat de totale personeelskosten van jouw (nieuwe) trainer zijn? En wat de totale verenigingslast wordt bij uitvoeren van het werkgeverschap door onze stichting? Vraag een proforma berekening bij ons aan en ontvang een offerte van de totale kosten. Vul onderstaand formulier volledig in en krijg binnen drie werkdagen de offerte per mail toegestuurd. Uiteraard is dit vrijblijvend, je zit nergens aan vast.

Vraag gratis een kostenberekening aan >

Werkgeverschapscan aanvragen

Werkgeverschapscan aanvragen

Voert jouw sportvereniging alle noodzakelijke werkzaamheden rondom werkgeverschap goed uit? Doe de werkgeverschapscan en Sportwerkgever Fryslân geeft je gratis advies!

Vraag gratis een werkgeverschapscan aan >

Wat doen we?

Wij adviseren, informeren en zorgen voor de uitvoering van personeelszaken en nemen het werkgeverschap over (volgens actuele wet- en regelgeving).

De trainer wordt (onbewust) zwart uitbetaald? Arbeidsvoorwaarden zijn niet in een contract vastgelegd? De vereniging betaalt de trainer niet door bij ziekte? Dit klinkt misschien als de makkelijkste oplossing voor de sportvereniging. Bestuurders beseffen vaak niet dat ze de werkgever van de trainer zijn. Als de sportvereniging deze taken niet volgens de wet uitvoert, loopt de bestuurder van zo’n sportvereniging persoonlijke en financiële risico’s.

Lees meer >

Hulp nodig op het gebied van werkgeverschap?

Neem contact met ons op:

Mail: info@sportwerkgeverfryslan.nl
Telefoon: 06-51691274

Yanna de Vries, Consulent
06 53 48 08 53 06 53 48 08 53 / yanna@sportfryslan.nl

Allet Gommers, Medewerker financiën
06 51 98 58 24 06 51 98 58 24 / allet@sportfryslan.nl

Henk Woudstra, Senior Adviseur Personeel & Organisatie
06 53 17 08 56 06 53 17 08 56 / henk@sportfryslan.nl

Marja de Hoop, Verenigingsadviseur HR
06 82 87 61 71 06 82 87 61 71 / marja@sportfryslan.nl

Maak een afspraak