Leden behouden
Uiteraard is ledenwerving belangrijk, maar je mag het belang van ledenbehoud niet uit het oog verliezen. Want als je je leden niet weet te behouden, dan is het positieve resultaat van de ledenwerving snel verdwenen.

Leden werven
Ledenwerving is een actie, die je als vereniging het beste in een groter verband plaatst. Immers, je gaat op zoek naar mensen buiten jouw vereniging om hen enthousiast te maken. Dan is het handig om samen te werken met organisaties, waar die mensen te vinden zijn. Ook promotie en communicatie van je acties is eenvoudiger als je daarbij ‘aanhaakt’ en ‘samenwerkt’.

Contact

Stel al jouw vragen over het werven en behouden van leden aan projectleider Allard Donker.

Andere doelgroepen aanwenden

Andere doelgroepen aanwenden

Analyseer welke leden je wilt werven
Voordat jouw vereniging aan de slag gaat met een actieplan, is het heel verstandig om eerst een analyse uit te voeren. Kijk goed naar je vereniging; wat voor verenging ben je of wil je zijn? Hoeveel leden wil je hebben? Wil je een centrale rol binnen de buurt vervullen of meer een topsportvereniging voor de hele regio? Welke capaciteit heeft je vereniging als organisatie en qua accommodatie? Wat voor leden wil je werven? En waar vind je die potentiële leden? Wil je je jeugdafdeling levendiger krijgen of wil je je als vereniging meer gaan richten op de 50-plussers in je buurt? Als je de antwoorden op die vragen weet, dan kun je vervolgens kijken welke acties daarvoor geschikt zijn en door welke samenwerking de acties wellicht een nog beter resultaat opleveren.

Richten op specifieke doelgroepen
Voortbordurend op het nut van een analyse van je vereniging vooraf kun je dus ook heel gericht zoeken naar bepaalde doelgroepen, waarin je nieuwe leden wilt werven. Denk daarbij ook eens buiten de gebaande paden en ga aan de slag met/voor sporters met een beperking of senioren.

Sport Inclusie Fonds
Met behulp van het Sport Inclusie Fonds (SIF) kunnen mensen die drempels ervaren om te gaan sporten worden geholpen. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om kwetsbare kinderen, mensen met een beperking, mensen met een smalle beurs, senioren, nieuwkomers of mensen uit de LHBTIQ+ community.
Lees meer over het Sport Inclusie Fonds

Aangepast sporten

Er wordt van alles aan gedaan om de sportdeelname van mensen met een beperking te verhogen. Deze groep blijft namelijk achter als het gaat om sportparticipatie. Van de mensen zonder beperking weet 60,1 procent minstens één keer per week te sporten. Bij mensen met een (motorische, visuele of auditieve) handicap wordt nauwelijks de 25 procent aangetikt. Alleen verstandelijk beperkten zijn een uitzondering op de regel. Van die groep weet ‘maar liefst’ 35 procent wekelijks te sporten (Bron: Kenniscentrum Sport en Bewegen).

Lokaal aanbod creëren
Om dit gat te dichten, zijn samenwerkingen tussen verschillende organisaties hard nodig. Sportverenigingen kunnen een essentiële rol spelen, door vraag en aanbod met elkaar te verbinden op lokaal niveau. Sport en bewegen moet voor iedereen toegankelijk zijn, met voldoende mogelijkheden in de directe woonomgeving. Meer weten over aangepast sporten? Bekijk dan Unieksporten.nl, allesoversport.nl of gehandicaptensportnederland.nl.

Ondersteuning nodig? Lees verder of neem contact op met Sport Fryslân.

OldStars Sport voor 50-plussers

OldStars Sport is een verzamelnaam voor gewone sporten die zijn aangepast, zodat mensen van 50 jaar en ouder ze kunnen beoefenen. Zo heb je bijvoorbeeld walking football: een ouderenvriendelijke spelvorm van voetbal. De kans op blessures is hierbij heel laag, omdat spelers niet mogen rennen en geen slidings mogen maken. Andere sporten die onder OldStars Sport vallen zijn: korfbal, hockey, rugby, volleybal, basketbal, handbal, tennis, tafeltennis, hardlopen en fietsen… lees verder >

Financiële mogelijkheden voor sporters

Financiële mogelijkheden voor sporters

Sporters die niet zoveel geld te besteden hebben, kunnen in bepaalde gevallen gebruikmaken van het Jeugdfonds of Volwassenfonds Sport & Cultuur. Dit fonds kan voor mensen die dat nodig hebben de contributie en eventueel sportartikelen vergoeden.

Kinderen en jongeren t/m 17 jaar

Volwassenen 18+

Leden sportvereniging

Contactpersonen

Allard Donker, Projectleider
06 53 48 08 99 06 53 48 08 99 / allard@sportfryslan.nl

Diana van Houten, Coördinator Bedrijfsvoering/ Projectleider
06 12 17 04 40 06 12 17 04 40 / diana@sportfryslan.nl