Achtergrond

Achtergrond

De helft van de inwoners van Fryslân is in zijn of haar vrije tijd actief in het verenigingsleven. De provincie heeft een grote rijkdom aan sportverenigingen, muziekverenigingen, koren, toneelverenigingen, iepenloftspullen, dansscholen, plaatselijk belangen en dorps- en buurthuizen.

Daarnaast leveren nog tal van groepen ‘formeel’ ongeorganiseerd (niet in een verenigingsstructuur) een bijdrage aan hun directe leefomgeving. Een dynamisch en veelzijdig geheel dat bijdraagt aan de Mienskip.

Er liggen in Fryslân genoeg kansen voor het verenigingsleven. Maar er zijn ook onzekerheden, zoals financiën, de beschikbaarheid van vrijwilligers en dalende ledenaantallen. In 2021 zijn we daarom gestart met het organiseren van webinars om met elkaar in gesprek te raken en kennis te delen. In 2022 houden we in oktober de eerste fysieke bijeenkomst over het thema ‘Gastvrijheid’.

Pilotproject 'Underweis yn Súdwest'

Pilotproject 'Underweis yn Súdwest'

Om nog beter te weten te komen hoe de verenigingen ervoor staan en wat ze nodig hebben om toekomstbestendig te blijven hebben Keunstwurk, Sport Fryslân en Doarpswurk een project opgezet in samenwerking met de gemeente Súdwest-Fryslân. Het doel van het project is om samen met de verenigingen nieuwe manieren te onderzoeken, te ontdekken en te ontwikkelen voor het creëren van een toekomstbestendig en vitaal verenigingsleven. Dit betekent samen experimenteren met nieuwe vormen van aanbod, ondersteuning en advisering.

Verenigingsdiners

Verenigingsdiners

Het project is in september gestart met een pilot in drie regio’s in de gemeente Súdwest-Fryslân (Koudum, Hindeloopen, Stavoren, Molkwerum en Warns – Workum – Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum). Om in contact te komen met de diverse verenigingen hebben we de besturen uitgenodigd voor een Verenigingsdiner om gezellig mee te eten en ons te informeren over de (succesvolle) werkwijze die ze hanteren en de vragen die er leven.

Met de informatie die we tijdens het eten hebben opgehaald gaan we verder. Het is de bedoeling om in het najaar aan te sluiten bij diverse evenementen in de drie regio’s om daar met Verenigingen, leden en de samenleving in gesprek te gaan.

Meer weten over deze pilot? Neem contact op met Sietske.