Sportbeleidsadvies op maat

Sportbeleidsadvies op maat

Als Friese gemeente speel jij een belangrijke rol bij het stimuleren van sport en bewegen. Naast het verzorgen van voldoende en goede sportvoorzieningen is een gemeente ook nauw betrokken bij het organiseren van sportevenementen, de ondersteuning van verenigingen en haar vrijwilligers en het in contact brengen van jong en oud met bewegen. Sport Fryslân ondersteunt Friese gemeenten graag met sportbeleidsadvies op maat.

Waar kan Sport Fryslân jou bij helpen?

Waar kan Sport Fryslân jou bij helpen?

Is jouw gemeente toe aan een nieuwe sport- en beweegnota of vraagt een gemeentelijke fusie of herindeling om nieuw sport- en beweegbeleid? Wil je het maatschappelijke veld op een interactieve wijze bij dit proces betrekken? Wij hebben kennis van zaken op het gebied van sportbeleidsadvies en delen onze kennis graag met je.

Inzet Sport Fryslân

Inzet Sport Fryslân

Het is mogelijk onze diensten per uur, per periode of per project in te zetten. Wij kunnen je adviseren bij:
• het opstellen van een nieuwe sport- en beweegnota.
• onafhankelijk begeleiden van een discussieavond met sportverenigingen.
• het coördineren van buurtsportwerk.
• het uitvoeren en/of optreden als werkgever van de buurtsportcoaches.
• het gebruikmaken van landelijke subsidieregelingen zoals Sport en Bewegen in de Buurt of de Sportimpuls.
• de koppeling tussen bewegen en de transities in het sociale domein.
• vervanging van personeel bij zwangerschap of ziekte.
• het overbruggen van een periode in verband met vertrek van een sportbeleidsmedewerker.
• tijdelijke extra ondersteuning van de sportafdeling.

Waar kan Sport Fryslân jou mee helpen?

Sport Fryslân ondersteunt Friese gemeenten met sportbeleidsadvies op maat. Wij helpen je graag bij:
• het opstellen van nieuw sport- en beweegbeleid.
• het betrekken van het maatschappelijke veld bij jullie toekomstdoelen.

Sport Fryslân inschakelen om jouw project succesvol te lanceren?

Neem contact met ons op:

Remco den Dulk, Regiomanager
06 48 34 28 45 06 48 34 28 45 / remco@sportfryslan.nl

Wil jij sportbeleidsadvies op maat?