Sportbeleidsadvies op maat

Sportbeleidsadvies op maat

Als Friese gemeente spelen jullie een belangrijke rol bij het stimuleren van sport en bewegen. Naast het verzorgen van voldoende en goede sportvoorzieningen zijn jullie ook nauw betrokken bij het organiseren van sportevenementen en de ondersteuning van verenigingen, vrijwilligers en alle inwoners van de gemeente. Bij het opstellen van het sportbeleid kunnen jullie advies krijgen van Sport Fryslân.

Waar kan Sport Fryslân jullie gemeente bij helpen?

Waar kan Sport Fryslân jullie gemeente bij helpen?

Is jullie gemeente toe aan een nieuwe sport- en beweegnota of vraagt een gemeentelijke fusie of herindeling om nieuw sport- en beweegbeleid? En wil jullie gemeente het maatschappelijke veld op een interactieve wijze bij dit proces betrekken? Wij hebben kennis van zaken op het gebied van sportbeleidsadvies en delen onze kennis graag met je.

Inzet Sport Fryslân

Inzet Sport Fryslân

Het is mogelijk onze diensten per uur, per periode of per project in te zetten. Wij kunnen jullie gemeente adviseren bij:

 • het opstellen van een nieuwe sport- en beweegnota.
 • het onafhankelijk begeleiden van een discussieavond met sportverenigingen.
 • het coördineren van buurtsportwerk.
 • het uitvoeren en/of optreden als werkgever van de buurtsportcoaches.
 • het gebruikmaken van landelijke subsidieregelingen zoals Sport en Bewegen in de Buurt of de Sportimpuls.
 • de koppeling tussen bewegen en de transities in het sociale domein.
 • de vervanging van personeel bij zwangerschap of ziekte.
 • het overbruggen van een periode in verband met vertrek van een sportbeleidsmedewerker.
 • tijdelijke extra ondersteuning van de sportafdeling.

Sport Fryslân ondersteunt Friese gemeenten bij:

 • het opstellen van nieuw sport- en beweegbeleid.
 • het betrekken van het maatschappelijke veld bij jullie toekomstdoelen.

Onze gemeente ontvangt graag advies over de opzet van sport- en beweegbeleid

Neem hiervoor contact op met regiomanager Remco den Dulk.

Remco den Dulk, Regiomanager
06 48 34 28 45 06 48 34 28 45 / remco@sportfryslan.nl

Mail Remco voor sportbeleidsadvies op maat