Waarmee helpt Stichting Fit in Fryslân?

Waarmee helpt Stichting Fit in Fryslân?

U kunt bij Sportwerkgever Fryslân kiezen uit de volgende pakketten:

 • Overname volledig werkgeverschap (Sportwerkgever Fryslân wordt de formeel werkgever)
 • Personeel- en Salarisadministratie (de vereniging blijft zelf formeel werkgever).
 • Losse modules: functioneringsbegeleiding, conflictbemiddeling, Risico Inventarisatie en Evaluatie, arbeidsrechtelijk advies

Alle mogelijkheden in een overzicht? Bekijk onze overzichtstabel.

Direct naar alle voordelen? Bekijk ze hier.

Wat is de arbeidsrelatie?

Wat is de arbeidsrelatie?

Arbeidscontract

Arbeidscontract

Weet u waaraan een contract moet voldoen? Wij maken de arbeidsovereenkomst op en zorgen voor een vol ledige personeelsadministratie.

 • Wij maken een arbeidsovereenkomst op tussen de stichting, trainer en sportvereniging. Alle belangrijke zaken, zoals het salaris, zijn daarmee vastgelegd.
 • Wij bieden de trainers een specifiek arbeidsvoorwaardenpakket aan door het toepassen van de CAO voor Sportverenigingen.
 • Gratis contractbeheer: Loopt het contract af? Wij brengen u tijdig op de hoogte en regelen het vervolg. Mutatie doorvoeren omdat de trainer minder uren werkt? Dat kan het hele jaar door!

Bekijk alle risico’s en hoe wij helpen om deze risico’s te voorkomen >

Betaling salaris

Betaling salaris

Wij helpen u om naheffing en boetes te voorkomen, zodat uw sportvereniging op dit vlak geen financiële schade leidt!

 • Wij verzorgen de salarisadministratie van de trainer volgens de geldende wet- en regelgeving.
 • Uw trainer krijgt elke maand een correcte uitbetaling van het salaris en ontvangt loonstroken en een jaaropgave.
 • Wij geven u inzage in de vrijwilligersregeling en vergoedingen en het werken met zzp’ers in de sport.

Bekijk alle risico’s en hoe wij helpen om deze risico’s te voorkomen >

Conflict en ontslag

Conflict en ontslag

Heeft uw sport vereniging problemen met het functioneren van de trainer? Wij geven u advies en zorgen voor de nodige begeleiding zodat het conflict opgelost wordt.

 • Wij bemiddelen bij een conflict tussen de trainer en de vereniging.
 • Wij begeleiden ontslagprocedures op de juiste wijze. Dit kan zijn via het UWV, een vaststellingsovereenkomst of indien noodzakelijk de kantonrechter.
 • De jurist die wij inschakelen, staat uw sportvereniging bij en de juridische kosten (excl. ontslagvergoeding) komen voor rekening van Sportwerkgever Fryslân.

Bekijk alle risico’s en hoe wij helpen om deze risico’s te voorkomen >

Ziekteverzuim

Ziekteverzuim

Moet uw trainer doorbetaald krijgen bij ziekte? Wij nemen de doorbetaling en begeleiding voor onze rekening zodat u geen extra kosten heeft.

 • Wij hebben een contract met een arbodienst die uw trainer bij ziekte professioneel begeleidt.
 • Vanaf de derde maand van ziekte heeft uw sportvereniging geen dubbele lasten bij inzet van een vervangende trainer. Wij nemen de doorbetaling voor onze rekening.
 • Wij regelen de volledige (ziekteverzuim) administratie, starten met re-integratie en houden de contactpersoon van de vereniging op de hoogte.

Bekijk alle risico’s en hoe wij helpen om deze risico’s te voorkomen >

Voordelen werkgeverschap via Sportwerkgever Fryslân

 • Alles snel en makkelijk geregeld en dossier inzien via ons digitale klantportal: Sportal.
 • Geen tijdrovende administratie meer.
 • De werkgeversrisico’s, kosten en wettelijke verplichtingen nemen wij over!
 • Ontvang in sommige gevallen subsidie voor een deel van de werkgeverspremies.
 • Inkomen (uitkering) voor de trainer in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid.
 • Collectieve ziektekostenverzekering bij De Friesland Zorgverzekeraar en Centraal Beheer Achmea voor de trainer
 • De trainer is automatisch verzekerd tegen onder andere aansprakelijkheid.

Bekijk alle voordelen voor de sportvereniging en de trainer >

Hulp nodig op het gebied van werkgeverschap?

Neem contact met ons op:

Yanna de Vries, Consulent
06 53 48 08 53 06 53 48 08 53 / yanna@sportfryslan.nl

Maak een afspraak