Sport- en beweegbeleid in beeld

Sport- en beweegbeleid in beeld

Als gemeente wil je weten wat het effect is van jouw sport- en beweegbeleid. Zijn de doelstellingen bereikt of moet je het beleid aanpassen? Sport Fryslân helpt je graag bij het in beeld brengen van resultaten en nieuwe wensen en behoeften. Wij inventariseren het huidige beleid, onderzoeken waar verbeterpunten liggen en geven passend advies.

Hoe doen we dat?

Hoe doen we dat?

Fase 1 – Intake
Op basis van je wensen en behoeften kiezen we voor een onderzoeksmethode, die past bij de onderzoeksvraag binnen jouw gemeente. Denk bijvoorbeeld aan:
• een sportdeelname onderzoek
• een effectonderzoek
• een projectevaluatie
• een haalbaarheidsonderzoek

Fase 2 – Uitvoeren
Tijdens fase 2 gaan we aan de slag met het plan van aanpak. Uiteraard houden we je tijdens het proces op de hoogte van het verloop van het onderzoek en de tussentijdse resultaten.

Fase 3 – Advies
De uitkomsten van het onderzoek ontvang je in een rapport. Op basis hiervan geven we je advies op maat. Je krijgt een helder advies over de te nemen vervolgstappen.

Sportbeleid met aansluiting op gezondheids- en wmo-beleid

Sportbeleid met aansluiting op gezondheids- en wmo-beleid

Door ons uitgebreide netwerk kan Sport Fryslân snel bovengemeentelijke verbindingen leggen tussen diverse partners in de provincie. Denk bijvoorbeeld aan een samenwerking met een kenniscentrum of een zorgverzekeraar voor het uitvoeren van een project. Bovendien zorgen we ervoor dat ons advies aansluit op het gezondheids- en wmo-beleid binnen jouw gemeente. Kortom; ons advies is een antwoord op jullie vraag en past uitstekend binnen het geldende sportbeleid van jouw gemeente.

Waar kan Sport Fryslân jou mee helpen?

Ben jij benieuwd wat het effect is van jullie sport- en beweegbeleid? Sport Fryslân helpt je graag bij:
• het in beeld brengen van de resultaten van jullie huidige sportbeleid.
• het formuleren van nieuwe wensen, behoeften en verbeterpunten, aangevuld met passend advies.

Sport Fryslân inschakelen om het effect van je sport- en beweegbeleid te onderzoeken?

Neem contact met ons op:

Remco den Dulk, Regiomanager
06 48 34 28 45 06 48 34 28 45 / remco@sportfryslan.nl

Wil jij sportbeleidsadvies op maat?