Wat zijn de feiten?

Wat zijn de feiten?

– 12,3% van de kinderen tussen de 4 en 12 jaar oud heeft overgewicht.
– De Nederlandse norm voor gezond bewegen is 1 uur per dag, 23% van de Nederlandse kinderen (4 tot 12 jaar) voldoet aan deze norm.
– Slechts 30% van de kinderen eet dagelijks groente of fruit
– In 2010 kreeg slechts 7% les van een vakleerkracht, nu is dat ruim 71% dankzij Sport op Basisscholen. Op 76.4 % van de Friese basisscholen is een vakleerkracht van Sport op Basisscholen actief. Dit zijn 318 scholen van 416 scholen die in er Friesland zijn. De gemeenten en het onderwijs zijn bepalend waar de behoefte ligt voor een vakleerkracht op een school.
– Momenteel zijn 57 vakleerkrachten actief in 22 Friese gemeenten
– Samen bereiken zij meer dan 40.000 leerlingen verspreid over 277 basisscholen in Friesland.

Wie zijn Sport op Basisscholen?

Wie zijn Sport op Basisscholen?

Sport op Basisscholen is een initiatief van De Friesland Zorgverzekeraar en Sport Fryslân en heeft als doel om het bewegingsonderwijs te verbeteren. Sport op Basisscholen wordt gefinancierd door Stichting De Friesland. Stichting De Friesland heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en heeft als doel haar vermogen te besteden aan het financieren van initiatieven en ontwikkelingen ter verbetering van de gezondheidszorg en de volksgezondheid in de meest brede zin.

Hoezo Sport op Basisscholen?

Hoezo Sport op Basisscholen?

De behoefte aan vakleerkrachten in het bewegingsonderwijs is nog nooit zo groot geweest als de afgelopen jaren. De financiële en organisatorische tekortkomingen bij de basisscholen gecombineerd met een daling van de gezondheid van de jeugd, is een vraagstuk dat schreeuwt om aandacht. Op scholen waar Sport op Basisscholen actief is, blijkt uit onderzoek dat kinderen een betere motorische ontwikkeling hebben. De kinderen zijn fitter en minder dik. Ze kunnen zich bovendien beter concentreren, waardoor hun schoolprestaties verbeteren. Ook worden kinderen sociaal vaardiger en krijgen ze meer zelfvertrouwen. Dit blijkt uit wetenschappelijk onderzoek, dat wordt gedaan op deze scholen. Vakleerkrachten verzorgen gymlessen. Het zijn docenten die een sportopleiding hebben gevolgd. Dit heeft als groot voordeel dat de kinderen nu een kwalitatief goede gymles krijgen en er meer ondersteuning is op de motorische ontwikkeling van de leerling zelf. Daarnaast coachen de vakleerkrachten de groepsleerkrachten en organiseren ze (naschoolse) sportactiviteiten op de basisscholen. Ze zoeken daarvoor contact met lokale sportverenigingen. Dit alles om te zorgen voor nog leuker en beter bewegingsonderwijs.

Sport op Basisscholen

Cijfers

%

van de Friese basisscholen is een vakleerkracht van Sport op Basisscholen actief. Dit zijn 318 scholen van 416 scholen die in er Friesland zijn.

40.000 leerlingen worden door vakleerkrachten bereikt, verspreid over 277 basisscholen in Friesland

57 vakleerkrachten zijn momenteel actief in 22 Friese gemeenten

%

krijgt les van een vakleerkracht dankzij Sport op Basisscholen (in 2010 was dit nog maar 7%)

%

van de kinderen eet dagelijks groente of fruit

%

van de Nederlandse kinderen (4 tot 12 jaar) voldoet aan de Nederlandse norm van 1 uur per dag bewegen?

%

van de kinderen tussen de 4 en 12 jaar oud heeft overgewicht